Itätuulen koulu

Itätuulen koulu on alueen lasten kasvun ja oppimisen paikka. Koulumme on noin 450 oppilaan ja työntekijän yhteisö.

Koulussamme opiskelee 1.–9.-luokkien oppilaita monimuotoisissa opetusryhmissä, joita opettaa luokan-/aineenopettaja yhteisopettajuudessa erityisopettajan kanssa. 

Meille tärkeitä koulumme toimintaa ohjaavia arvoja on turvallinen yhteisöllisyys ja välittäminen eri-ikäisten lasten ja aikuisten välillä. Kaikkia arvostetaan ja kohdellaan tasa-arvoisesti.

Koulurakennuksemme uudenlaiset oppimisympäristöt sekä toimintakulttuurimme mahdollistavat ja kannustavat yhteisopettajuuteen, yli luokka- ja oppiainerajojen tapahtuvaan opetukseen sekä toiminnallisen oppimiseen. 75 minuutin oppitunnit tuovat koulupäivään levollisuutta ja kiireettömyyttä.

Itätuulen koulun kotisivut