Tuulikellon koulu

Tuulikellon koulu on yksi Porin kaupungin sivistystoimialan erityisosaamiskeskuksista. Koulumme on noin 230 oppilaan ja työntekijän yhteisö.

Koulumme tarjoaa yksilöllistettyä erityisopetusta oppilaille, jotka ovat eriasteisesti kehitysvammaisia ja/tai joilla on laaja-alaisia kielellisiä ja neuropsykiatrisia haasteita. Oppivelvollisuus muodostuu enintään 2-vuotisesta esiopetuksesta ja vuosiluokista 1–9.

Opetus toteutetaan mahdollisimman laajasti kokonaisopetuksen periaatteen mukaan perusopetuksen tuntijakoa noudattaen. Toiminta-alueittainen opetus jakaantuu viiteen toiminta-alueeseen, jossa arjentaitojen oppiminen on keskiössä.

Opetus ja oppimäärä yksilöllistetään oppilaan edellytyksiä vastaaviksi laatimalla jokaiselle oppilaalle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Tuulikellon koulun kotisivut