Oppilaanohjaus

Vuosiluokilla 1–6 oppilaanohjausta annetaan eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Vuosiluokilla 7–9 oppilaanohjaus on oma oppiaineensa.

Oppilaanohjaajan keskeiset tehtävät:

  • Oppilaan kasvun ja kehityksen ohjaus
  • Opiskelutaitojen ja opiskelun ohjaus
  • Ammatillisen suuntautumisen ohjaus
  • Jatko-opintoihin ohjaus

Lisätietoja ja oppilaanohjaajien yhteystiedot

TET-Pori – työelämään tutustumisen paikkoja Porissa