Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Kasvussaan oppilas tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä tukea. Tärkeää on kokemus siitä, että oppilasta kuunnellaan, arvostetaan ja että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään.

Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta.

Koulu toimii yhteistyössä kotien kanssa. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä edistää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Kouluyhteisössä luodaan edellytykset oppilaiden hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle. Koulun arjessa huolehditaan siitä, että oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhtä tärkeä on kokemus osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa koulunsa toimintaa ja hyvinvointia.

Koulun kerho- sekä aamu- ja iltapäivätoiminta ovat tärkeä osa oppilaiden hyvinvointia. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä oppilashuolto ovat osa koulun kasvatus- ja opetustyötä.