Sijoitettu lapsi koulussa -työskentelymalli

Sijoitettujen lasten elämään liittyy usein monia menetyksiä, muutoksia, vaihtuvia aikuisia ja kehityksen riskejä. Sijaisperheissä ja laitoksissa asuvat lapset eivät kuitenkaan ole mikään yhtenäinen ryhmä, vaan jokaisen elämänpolut sekä vahvuudet ja tuen tarpeet ovat yksilöllisiä.

Sijoitetun lapsen tuki toteutuu parhaiten, kun ympärillä olevat aikuiset toimivat samansuuntaisesti, yhteisymmärryksessä ja tieto kulkee eri tahojen välillä. Heti sijoituksen alkuvaiheessa on tärkeää sopia yhteistyöstä ja selvittää lapsen tarvitsema tuki.

Huomioitavaa on, että lapsen oma sosiaalityöntekijä tulee sijoittavasta kunnasta, joka voi olla eri kuin lapsen asuinkunta.

Porin sijoitettujen lasten koulunkäynnin palvelupolkua on kehitetty moniammatillisesti yhteistyössä Pesäpuu ry:n kanssa ja osana TOP= Tuki oikeasta paikasta -hanketta. Kehitystyön pohjana on käytetty Pesäpuu ry:n Sisukas-mallia.

Porin SISUKAS-yhteistyömalli on sijaishuollon sosiaalityön ja koulun yhteistyömalli sijaishuollossa olevien lasten koulunkäyntiin.

Porin SISUKAS –mallin tarkemmat prosessikuvaukset löytyvät Lisätietoja-kohdasta.

SISUKAS-lomakkeet

Ulkokunnasta Poriin sijoitettavan lapsen ilmoittaminen oppilaaksi

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä kokoaa sijoitetun lapsen tiedot Uuden oppilaan ilmoittaminen opetuspaikan järjestämiseksi -lomakkeelle, jolla ilmoitetaan lapsi oppilaaksi Poriin. Lomakkeen tiedot tallentuvat opetusyksikön oppilasrekisteriin kasvun ja oppimisen tuen koordinaattorille sekä konsultoivalle erityisopettajalle. Konsultoiva erityisopettaja aloittaa alkukartoituksen ja järjestää aloitustapaamisen. Kartoituksen perusteella laaditaan yksilöllinen suunnitelma lapsen koulunkäynnin järjestämiseksi, jota seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Jos koululle tulee tieto uudesta sijaishuoltopaikkaan (sijaisperhe / lastenkoti / nuorisokoti) sijoitetusta oppilaasta, koulu ohjaa täyttämään lomakkeen. 

Ilmoitus porilaisen sijoitetun oppilaan tietojen muuttumisesta

Kun sijoitus tapahtuu Porin sisällä, ilmoitetaan lapsen tietojen muuttumisesta kouluun ja täytetään Ilmoitus sijoitetun oppilaan tietojen muuttumisesta -lomake. Lapsen oma opettaja ja sosiaalityöntekijä sopivat yhteistyön ja tuen tarkistamisen tapaamisesta

Sisukas-lomakkeen täyttämiseen (linkistä aukeaa näkymä, jonka alalaidasta valitset haluamasi lomakkeen)

Sisukas-työskentelymallin logo

Lisätietoa valtakunnallisesta SISUKAS-työskentelystä.