Pohjois-Porin monitoimitalo

Lotskerin, Ruosniemen ja Tuulikylän pientaloalueiden väliin sijoittuvan Pohjois-Porin monitoimitalon rakentaminen on parhaillaan käynnissä ja hankkeen ensimmäisen vaiheen alakoulu otetaan käyttöön elokuussa 2023. Tällä kotisivulla tiedotetaan rakennushankkeen etenemisestä.

Pohjois-Porin monitoimitalohanke toteutetaan kaksivaiheisesti.

  • Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan opetustilat noin 600:lle 1.–6. luokan oppilaalle, kahdelle varhaiskasvatuksen ryhmälle, 80 hengen henkilökunnalle, lähikirjastolle, hammashuollolle sekä oppilashuollolle. Käyttöönotto on elokuussa 2023.
  • Hankkeen toinen vaihe koskee yläkoululaajennuksen rakentamista noin 350 oppilaalle. Toisen vaiheen toteutumiseen on varauduttu jo monitoimitalon suunnitteluvaiheessa muun muassa isommilla ruokailu- ja liikuntatiloilla. Toisen vaiheen kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta tehdään kevään 2023 aikana, ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa elokuussa 2023 heti ensimmäisen vaiheen käyttöönoton jälkeen.

Kokonaisuudessaan monitoimitalohankkeen on tarkoitus valmistua marraskuussa 2024.