Liikuntapaikat

Porin kaupunki ylläpitää yli 200 liikuntapaikkaa. Sen lisäksi kaupungista löytyy koko joukko yhdistysten ja yksityisten ylläpitämiä liikuntatiloja. Näiltä sivuilta löydät luettelon kaupungin liikuntapaikoista, niiden teknisiä tietoja, tilojen varaustilanteen, sijainnin, vuorojen hakumenettelyn, maksut ja vuokrat, aukioloajat, liikuntapaikkojen esimiehet ja yhteystiedot sekä paljon muuta liikuntapaikkoja koskevaa tietoa.

 

Ohjeistus liikuntatilojen käyttäjille:

  • Kaikkien liikuntatilojen käyttäjien on noudatettava voimassa olevia Aluehallintoviraston asettamia rajoituksia ja THL:n ohjeistuksia mm. käsihygienian ja kontaktien välttämisen suhteen.
  • Ohjeistusten noudattaminen on jokaisen liikuntatilojen käyttäjän vastuulla. 
  • Aikuiset huolehtivat siitä, että myös lapset noudattavat hygieniaohjeita ja riittävät etäisyydet säilyvät myös liikkuessa, pukutiloissa, liikuntalaitokseen jonottaessa sekä liikuntapaikan kahviopalveluita käytettäessä. 
  • Seurakäyttäjien tulee noudattaa AVI:n, THL:n ja Porin kaupungin ohjeiden lisäksi myös oman seuransa ja lajiliittonsa ohjeistuksia vastuullisesta ja turvallisesta harjoittelusta.
  • Liikuntatilojen käyttäjien tulee pestä kätensä huolellisesti saippualla tai käyttää liikuntatiloissa olevaa käsidesiä sekä huolehtia harjoitustilojen välineistöjen puhdistamisesta liikuntatiloissa olevilla puhdistusaineilla.
  • Osa liikuntatilojen pukutiloista on käytössä ja näitä siivotaan säännöllisesti, mutta pukutilojen käyttäjien tulee myös puhdistaa pukutilojen pintoja (ovenkahvat, hanat, penkit yms.) pukuhuoneeseen saavuttaessa siellä käytössä olevilla puhdistusaineilla. 
  • Osa lajiliitoista on ohjeistanut, että sen jäsenseurojen harjoitusten yhteydessä ei käytetä pukutiloja.
  • Uimalaitosten lainattava välineistö ei ole käytössä (vesijuoksuvyöt, kellukkeet, lelut yms.) Omien välineiden käyttö on sallittua, mutta käyttäjän on huolehdittava, että altaissa käytetään ainoastaan puhdistettuja välineitä.
  • Seurojen tulee huolehtia omien välineidensä puhdistuksesta jokaisen käyttökerran yhteydessä.


HUOM! Tärkein sääntö on edelleen se, että sairaana ei liikuta! 

 

Porin maauimala kesällä 2019
Porin maauimala kesällä 2019, kuva: Kalle Aaltonen