Liikuntapaikat

Porin kaupunki ylläpitää yli 200 liikuntapaikkaa. Sen lisäksi kaupungista löytyy koko joukko yhdistysten ja yksityisten ylläpitämiä liikuntatiloja. Näiltä sivuilta löydät luettelon kaupungin liikuntapaikoista, niiden teknisiä tietoja, tilojen varaustilanteen, sijainnin, vuorojen hakumenettelyn, maksut ja vuokrat, aukioloajat, liikuntapaikkojen esimiehet ja yhteystiedot sekä paljon muuta liikuntapaikkoja koskevaa tietoa.

 

Ohjeistus sisäliikuntatilojen käyttäjille 1.10.2020 alkaen:

 • Vain oireettomana saa osallistua harrastustoimintaan ja harjoituksiin.
 • Ryhmän vetäjät huolehtivat oman ryhmänsä toiminnasta ja turvavälisuosituksista.  
 • Vanhempien suositellaan odottavan lapsia ulkona, jolloin vältämme turhaa oleskelua harjoitustiloissa, pukutiloissa ja liikuntahalleilla.
 • Aikuiset huolehtivat siitä, että myös lapset noudattavat hygieniaohjeita ja riittävät etäisyydet säilyvät harjoituksiin saavuttaessa, harjoituksen aikana ja liikuntapaikan kahviopalveluita käytettäessä.
 • Seurakäyttäjien tulee noudattaa AVI:n, THL:n ja Porin kaupungin ohjeiden lisäksi myös oman seuransa ja lajiliittonsa ohjeistuksia vastuullisesta ja turvallisesta harjoittelusta. 
 • Kaikkien liikuntatilojen käyttäjien on noudatettava voimassa olevia Aluehallintoviraston asettamia rajoituksia ja THL:n ohjeistuksia mm. käsihygienian ja kontaktien välttämisen suhteen. 
 • Ohjeistusten noudattaminen on jokaisen liikuntatilojen käyttäjän vastuulla. 
 • Liikuntatilojen käyttäjien tulee pestä kätensä huolellisesti saippualla tai käyttää liikuntatiloissa olevaa käsidesiä sekä huolehtia harjoitustilojen välineistöjen puhdistamisesta liikuntatiloissa olevilla puhdistusaineilla 
 • Liikuntatilojen yhteisiä pukeutumis- ja suihkutiloja ei suositella tällä hetkellä käytettäväksi. 
 • Ohjaaja/ryhmän vastaavat pyyhkivät ryhmien vaihtuessa tilan  kosketuspinnat (ovenkahvat, katkaisijat, laitteiden kädensijat ym. pinnat ja välineet, joihin kosketellaan käsin).
 • Pinnat pyyhitään puhdistusaineella kostutetulla liinalla, joita löytyy pukutilasta/salista (suihkepullossa on valmis liuos käyttäjiä varten). 
 • Seurojen tulee huolehtia omien harjoitusvälineidensä puhdistuksesta jokaisen käyttökerran yhteydessä. 
 • Kaikki harjoitustilojen käyttäjät sitoutuvat yhdessä huolelliseen hygieniaan ja vastuulliseen toimintaan, jotta voimme taata turvalliset harjoitusolosuhteet läpi kauden.
 • Ottelutapahtumien, kilpailuiden ja turnausten kohdalla noudatetaan AVI:n erityisohjeistuksia ja rajoituksia yleisötapahtumia koskien.
 • HUOM! Muistathan, että sairaana ei liikuta!  


Lisätietoa AVI:n 22.9.2020 antamasta ohjeistuksesta AVI:n verkkosivulla.  

THL:n ja OKM:n 21.9.2020 päivittämä ohje koronatartuntojen ehkäisemistä koskien Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivulla.