Lavia

Kaupunginjohtajan uusi ehdotus

 

Kaupunginjohtajan ehdotus

Kuvaus

Ensivaiheessa varhaiskasvatus siirretään väliaikaisesti vuoden 2019 aikana Keskuskoulun tiloihin. Ryhdytään valmistelemaan sivistystoimialan ja tarvittaessa perusturvan palvelujen keskittämistä Lavian yhtenäiskoulun tiloihin. Peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan. Päiväkoti Huvikumpu myydään.

Investointikustannukset ja -tarpeet 2019–2029

+ Päiväkodin väliaikainen siirto Keskuskoulun tiloihin: 0,2 M€

+ Toimintojen keskittäminen yhtenäiskoulun tiloihin,  muutostyöt: 0,55 M€

Investointikustannukset / euroa

+ 0,75 M

2019: 0,2 M€ (Päiväkodin siirto Keskuskoulun tiloihin)

2020: 0,044 M€ (Yhtenäiskoulun suunnittelu)

2021: 0,253 M€ (Yhtenäiskoulun muutostyöt)

2022: 0,253 M€ (Yhtenäiskoulun muutostyöt)

Käyttötalouskustannukset yht./vuosi

Nykytilanne: 1 855 000 €
Uusi palveluverkko: 1 777 000 €
Muutos: -78 000€

Toimialajohtajan aiempi ehdotus

Laviaan on palveluverkkoselvityksessä tehty kolme vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen tiedot on taulukoitu alle. 

Toimialajohtajan ehdotus: Toimialajohtajan esityksessä kaikki sivistystoimialan palvelut siirretään Lavian yhtenäiskoulun tiloihin ja päiväkoti Huvikumpu myydään. Investointikustannukset ovat puoli miljoonaa euroa. Pienessä paikassa sivistyspalvelujen keskittäminen edistää niiden pitovoimaisuutta ja tuo synergiaetuja. Päiväkodille remontoidaan toiminnan edellyttämät tilat yhtenäiskouluun.

Lapsivaikutusten arviointi 

 

 

Taustatiedot

Lavian palvelualueen asukkaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet kaikista porilaisista ikäluokittain

Lavian palvelualue asukkaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet kaikista porilaisista ikäluokittain

Koulun ja päiväkodin nykytilanne 

Lavian koulujen ja päiväkotien nykytilanne kartalla
Lavian koulujen ja päiväkotien nykytilanne

 Koulun oppilasmäärät ja ennusteet

Lavian koulut 1998-2025
Lavian yhtenäiskoulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Lavian yhtenäiskoulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025