Lavia

PALVELUVERKKOUUDISTUKSEN VAIHTOEHDOT 

Laviaan on palveluverkkoselvityksessä tehty kolme vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen tiedot on taulukoitu alle. 

Toimialajohtajan ehdotus: Toimialajohtajan esityksessä kaikki sivistystoimialan palvelut siirretään Lavian yhtenäiskoulun tiloihin ja päiväkoti Huvikumpu myydään. Investointikustannukset ovat puoli miljoonaa euroa. Pienessä paikassa sivistyspalvelujen keskittäminen edistää niiden pitovoimaisuutta ja tuo synergiaetuja. Päiväkodille remontoidaan toiminnan edellyttämät tilat yhtenäiskouluun.

Lapsivaikutusten arviointi 

Mitä mieltä olet vaihtoehdoista? Vastaa kyselyyn 24.2.2019 mennessä. 

 

Taustatiedot

Lavian palvelualueen asukkaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet kaikista porilaisista ikäluokittain

Lavian palvelualue asukkaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet kaikista porilaisista ikäluokittain

Koulun ja päiväkodin nykytilanne 

Lavian koulujen ja päiväkotien nykytilanne kartalla
Lavian koulujen ja päiväkotien nykytilanne

 Koulun oppilasmäärät ja ennusteet

Lavian koulut 1998-2025
Lavian yhtenäiskoulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Lavian yhtenäiskoulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025