Asiakirjat

Kuntalain mukaan kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa. Yleisessä tietoverkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat tiedot:

1) kuntastrategia;
2) hallintosääntö;
3) talousarvio- ja suunnitelma;
4) tilinpäätös;
5) tarkastuslautakunnan arviointikertomus;
6) tilintarkastuskertomus;
7) kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset;
8) konserniohje;
9) luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset;
10) luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet;
11) palveluista perittävät maksut.

Asiakirjat on julkaistu verkkosivuillamme aiheittain. Taloutta ja strategiaa koskevat asiakirjat löytyvät kohdasta Talous ja strategia, tilastot omalta sivultaan ja muut asiakirjat tältä sivulta. Luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet on esitetty hallintosäännön viimeisessä luvussa. Palveluiden maksut on esitetty kyseistä palvelua koskevalla sivulla.

Arviointikertomukset

Porin kaupungin tarkastuslautakunta julkaisee joka kevät arviointikertomuksen, jossa se raportoi hallinnosta tekemistään havainnoista ja muista arviointityönsä tuloksista. Arviointikertomusarkistoon pääset tästä.

Sääntöjä ja ohjeita

Hyvän hallinnon periaatteet   

 

Perusturvan toimintasääntö 

 

Hankintapoliittiset linjaukset  

 

Yhteistoimintasopimukset

Yhteistoimintasopimukset päivitetään tähän niiden allekirjoittamisen myötä.

Yhteistoimintasopimus seudullisten hankintapalvelujen järjestämisestä

Muut asiakirjat

Henkilöstöraportti 2021

Henkilöstöraportti 2021, liiteosa 

Henkilöstöraportti 2020

Henkilöstöraportti 2020, liiteosa

Henkilöstöraportti 2019

Henkilöstöraportti 2019, liiteosa

 

 

 

 

Kunnan viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yleiset velvollisuudet

Matkailun tiekartta 2020-2025

Tapahtumien tiekartta 2020-2025

{C}{C}Porin kaupungin konserniohje, by Omistajaohjausyksikkö{C}{C}