Asiakirjat

Kuntalain mukaan kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa. Yleisessä tietoverkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat tiedot:

1) kuntastrategia;
2) hallintosääntö;
3) talousarvio- ja suunnitelma;
4) tilinpäätös;
5) tarkastuslautakunnan arviointikertomus;
6) tilintarkastuskertomus;
7) kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset;
8) konserniohje;
9) luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset;
10) luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet;
11) palveluista perittävät maksut.

Asiakirjat on julkaistu verkkosivuillamme aiheittain. Taloutta ja strategiaa koskevat asiakirjat löytyvät kohdasta Talous ja strategia, tilastot omalta sivultaan ja muut asiakirjat tältä sivulta. Luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet on esitetty hallintosäännön viimeisessä luvussa. Palveluiden maksut on esitetty kyseistä palvelua koskevalla sivulla.

Arviointikertomukset

Porin kaupungin tarkastuslautakunta julkaisee joka kevät arviointikertomuksen, jossa se raportoi hallinnosta tekemistään havainnoista ja muista arviointityönsä tuloksista. Arviointikertomusarkistoon pääset tästä.

Sääntöjä ja ohjeita

 

 

Hankintapoliittiset linjaukset  

 

Yhteistoimintasopimukset

Yhteistoimintasopimukset päivitetään tähän niiden allekirjoittamisen myötä.

 

Muut asiakirjat

 

 

 

 

Kunnan viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yleiset velvollisuudet