Noormarkku

Kaupunginjohtajan uusi ehdotus

 

Kaupunginjohtajan ehdotus

Kuvaus

Nykyinen palvelurakenne säilyy ja peruskorjaustarpeet arvioidaan ja toteutetaan vuosittaisten investointisuunnitelmien mukaan.

Investointikustannukset ja -tarpeet 2019–2029

+ Kankaan koulun peruskorjaus: 1 M€

+ Söörmarkun koulun peruskorjaus: 1,95 M€

Investointikustannukset / euroa

2,95 M€

2020: 0,156 M€ (Söörmarkku suunnittelu)

2021: 1,794 M€ (Söörmarkku rakentaminen)

 

2024: 0,08 M€ (Kankaan suunnittelu)

2025: 0,92 M€ (Kankaan rakentaminen)

Käyttötalouskustannukset yht./vuosi

Nykytilanne: 7 020 000 €
Uusi palveluverkko: 7 020 000 €
Ei muutosta.

Toimialajohtajan aiempi ehdotus

Noormarkkuun on palveluverkkoselvityksessä tehty kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehtojen tiedot on taulukoitu alle. 

Toimialajohtajan esitys: Noormarkussa on palveluverkkoselvityksessä kaksi vaihtoehtoa, joista toisessa ei tehdä muutoksia nykytilanteeseen. Toimialajohtajan ehdotuksessa oppilasmäärät tarkistetaan Kankaan ja Söörmarkun koulujen osalta lukuvuoden 2022–2023 aikana. Oppilasmäärän kehityksen perusteella tehdään päätös oppilaiden sijoittamisesta ja investointitarpeista. Investointikustannuksiin varataan 2,8 miljoonaa euroa. 

Ahlaisten ja Noormarkun alueet liittyvät pitkälti toisiinsa ja tilannetta seurataan. Kankaan ja Söörmarkun kouluihin tehdään vain välttämättömiä ylläpitokorjauksia, kunnes alueiden oppilasmäärän kehityksestä saadaan tarkempaa tietoa.

Lapsivaikutusten arviointi

 

Taustatiedot

Noormarkun palvelualueen asukkaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet kaikista porilaisista ikäluokittain

Noormarkun palvelualue asukkaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet kaikista porilaisista ikäluokittain
Noormarkun palvelualueen väkimäärän kehitys 1980-2018

Koulujen ja päiväkotien nykytilanne

Noormarkun koulut ja päiväkodit nykytilanne

Koulujen oppilasmäärät ja ennusteet

Noormarkun peruskoulut yhteensä
Noormarkun yhtenäiskoulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Noormarkun yhtenäiskoulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Kankaan alakoulun oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Kankaan alakoulun oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Söörmarkun alakoulun oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Söörmarkun alakoulun oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025