Tilastotietoa Noormarkusta

Noormarkun palvelualueen asukkaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet kaikista porilaisista ikäluokittain

Noormarkun palvelualue asukkaiden lukumäärä ja prosenttiosuudet kaikista porilaisista ikäluokittain
Noormarkun palvelualueen väkimäärän kehitys 1980-2018

Koulujen ja päiväkotien nykytilanne

Noormarkun koulut ja päiväkodit nykytilanne

Koulujen oppilasmäärät ja ennusteet

Noormarkun peruskoulut yhteensä
Noormarkun yhtenäiskoulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Noormarkun yhtenäiskoulu oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Kankaan alakoulun oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Kankaan alakoulun oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Söörmarkun alakoulun oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025
Söörmarkun alakoulun oppilasmäärä 2010-2018 ja ennuste 2019-2025