Kauppatorin suunnittelu

Porin kauppatorin toiminnallisuuden, viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi laaditaan parhaillaan yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelmatyötä tehdään laajassa yhteistyössä Porin kaupungin, Porin torikauppiasyhdistyksen, Porin kaupunkikeskusta ry:n ja alueen toimijoiden kanssa. Konsulttina toimivan Ramboll Finland Oy:n laatimat kolme alustavaa luonnosta esiteltiin joulukuussa kaupunkilaisille. Työpajojen ja kaupunkilaisille avoinna olleen Poriksen tuloksiin voit tutustua verkkosivuilla.

Liikenteeseen ja pysäköintiin liittyvät teemat ovat kauppatorin kehittämisen osalta keskeisiä ja torin yleissuunnitelmatyön yhteensovittaminen käynnistyvän keskustan liikenneverkkosuunnittelun kanssa nähdään tärkeänä. Jatkosuunnittelun osalta aikatauluja ja tavoitteita yhteensovitetaan, ja tietoja kauppatorin yleissuunnittelusta tuodaan osaksi keskustan laajempaa liikenneverkkosuunnittelua. Kaupunkilaisten ja sidosryhmien kommenttien sekä työn ohjausryhmän näkemysten pohjalta konsultti laatii lopullisen yleissuunnitelman päätöksentekoon. Ennen päätöksentekoon viemistä kauppatorin yleissuunnitelman ehdotuksesta laaditaan vaikutusten arviointi ja ehdotus viedään keskeisimpien sidosryhmien lausuttavaksi.  

Tiivistelmä työpajoissa ja Poriksessa esille nousseista näkemyksistä:

Jatkotyön pohjana on kolme erilaista suunnitelmaluonnosta:

Kokemäenjoki

Porisquare

Yyteri

Tältä sivulta löytyvät myös tiivistelmä työpajoissa tähän mennessä nousseista kommenteista sekä konsultin laatima luonnosten esittelyvideo, jonka avulla suunnitelmien sisältöihin voi tarkemmin tutustua.