Elinvoima- ja ympäristötoimialan harjoittelupaikat

Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikkö

Yksikkö vastaa Porin toimintaympäristön kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämisestä ja sen ohjauksesta ja sitä kautta kasvun ja työllisyyden edistämisestä, Porin kaupunkikonsernin elinkeinopalvelujen ohjauksesta ja järjestämisestä, veto- ja pitovoimaisen asuin- ja elinympäristön suunnittelusta sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kunnan kaavoitus- ja maankäytönsuunnittelutehtävistä.

Kaupunkisuunnittelu-toimintayksikkö

  • Yliopistot: arkkitehtiopiskelijat.
  • Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat: maankäytön suunnittelua opiskelevat.

Yhteydenotot: Risto Reipas, kaupunkisuunnittelupäällikkö, p. 044 601 1609, risto.reipas@pori.fi.

Rakennusvalvonta -yksikkö

Yksikössä toimivat rakennusvalvonta ja kaupunkimittaus.

Rakennusvalvonta hoitaa kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä ja antaa rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja poikkeamisiin liittyvää ohjausta. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvat: – rakennushankkeiden suunnitelmien ja rakentamisen ohjaaminen ja päätöksenteko
– rakennetun ympäristön, kaupunkikuvan ja rakennussuojelun valvonta ja laatutavoitteiden varmistaminen
– asiakasneuvonta, rakennusvalvontojen yhteistoiminta ja toiminnan kehittäminen.

Kaupunkimittaus hoitaa kiinteistönmuodostamislain mukaisia viranomaistehtäviä sekä paikkatietoaineistoa. Kaupunkimittauksen tehtäviin kuuluvat:
– kiinteistötoimitukset, osoitenumerointi ja haja-asutusalueiden teiden nimeämiset
– paikkatietoaineiston tuottaminen, ylläpito ja karttatuotanto
– asiakasneuvonta, yhteistoiminta ja toiminnan kehittäminen.

  • Yliopistot ja ammattikorkeakouluopiskelijat: rakennus- ja maanmittausalan opiskelijat

Yhteydenotot: Mikko Nurminen, yksikön päällikkö, 044 7011691, mikko.nurminen@pori.fi
Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, 044 701 1850, teemu.salonen@pori.fi

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö

Yksikkö vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvasta laillisuusvalvonnasta kuten erilaisten lupa- ja valvontatehtävien hoidosta, terveydensuojelusta, elintarvike-, tupakka- ja lääkelain valvonnasta sekä Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella elinympäristöön liittyvien terveysriskien hallinnan ohjauksesta ja neuvonnasta eläinsuojelusta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella.

  • Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat sekä 2.asteen opiskelijat.

Yhteydenotot: Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, p. 044 701 9276, riikka.jokiainen@pori.fi.

Maaseutupalveluiden toimintayksikkö

Toimintayksikkö vastaa maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain mukaisista maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle kuuluvista tehtävistä

  • Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat.

Yhteydenotot: Mika Ruissalo, maaseutupäällikkö, p. 0400 611 707, mika.ruissalo@pori.fi.

Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö

Yksikkö vastaa laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta määrätyistä ympäristönsuojelun edistämistehtävistä kunnassa, luonnonsuojeluun liittyvistä kunnallisista viranomaistehtävistä, luonnon virkistyskäytön edistämisestä, metsästyksen ja kalastuksen hallinnoinnista kaupungin omistamilla kiinteistöillä, ympäristöhankkeista, jätehuollon suunnittelusta ja jäteneuvonnasta, jätehuollon viranomaistehtävistä sekä jätehuoltojaoston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä joukkoliikenneviranomaisen tehtävistä ja joukkoliikennejaoston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

  • Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat sekä 2. asteen opiskelijat.

Yhteydenotot: Seppo Salonen, yksikön päällikkö, p. 044 701 1217, seppo.salonen@pori.fi.

Joukkoliikenne ja liikkuminen -toimintayksikkö

Toimintayksikkö vastaa tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen tehtävistä.

  • Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat sekä 2. asteen opiskelijat.

Yhteydenotot: Seppo Salonen, yksikön päällikkö, p. 044 701 1217, seppo.salonen@pori.fi.