Elinvoima- ja ympäristötoimialan harjoittelupaikat

Kättelevät karhut kaupungissa

Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu -yksikkö

Yksikkö vastaa Porin toimintaympäristön kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämisestä ja sen ohjauksesta ja sitä kautta kasvun ja työllisyyden edistämisestä, Porin kaupunkikonsernin elinkeinopalvelujen ohjauksesta ja järjestämisestä, veto- ja pitovoimaisen asuin- ja elinympäristön suunnittelusta sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista kunnan kaavoitus- ja maankäytönsuunnittelutehtävistä.

Kaupunkisuunnittelu-toimintayksikkö

 • Yliopistot: arkkitehtiopiskelijat.
 • Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat: maankäytön suunnittelua opiskelevat.

Yhteydenotot: Risto Reipas, kaupunkisuunnittelupäällikkö, p. 044 601 1609, risto.reipas@pori.fi.

Matkailu- ja markkinointiyksikkö

Yksikkö vastaa

 • matkailu-, asukas ja yritysmarkkinoinnista
 • kärkikohde Kirjurinluodon kohdejohtamisesta ja markkinoinnista sekä kärkikohde Yyterin markkinoinnista
 • yrityskumppanuuksista (matkailuyritykset, tapahtumajärjestäjät)
 • matkailun alueorganisaation tehtävistä: matkailun edistäminen, matkailupalvelut ja -tuotteet, matkailuneuvonta
 • tapahtumahankinnasta
 • tapahtumajärjestäjien tukemisesta ja kumppanuudesta
 • SuomiAreenan tuottamisesta, käytännön järjestelyistä ja majoituskokonaisuudesta
 • kaupungin brändiohjauksesta ja kaupunginhallituksen valvonnan alaisena vaakunan käytöstä

Matkailu- ja markkinointiyksikkö tarvitsee harjoittelijoita markkinoinnin, matkailun ja tapahtumien osalta. Pääasiassa tarve on ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelijoihin. 

Yhteydenotot: Tiina Lehtonen, yksikön päällikkö, puh. 044 701 1021, tiina.j.lehtonen@pori.fi

Rakennusvalvontayksikkö

Yksikössä toimivat rakennusvalvonta ja kaupunkimittaus.

Rakennusvalvonta hoitaa kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä ja antaa rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja poikkeamisiin liittyvää ohjausta. Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvat rakennushankkeiden suunnitelmien ja rakentamisen ohjaaminen ja päätöksenteko, rakennetun ympäristön, kaupunkikuvan ja rakennussuojelun valvonta ja laatutavoitteiden varmistaminen sekä asiakasneuvonta, rakennusvalvontojen yhteistoiminta ja toiminnan kehittäminen.

Kaupunkimittaus hoitaa kiinteistönmuodostamislain mukaisia viranomaistehtäviä sekä paikkatietoaineistoa. Kaupunkimittauksen tehtäviin kuuluvat kiinteistötoimitukset, osoitenumerointi ja haja-asutusalueiden teiden nimeämiset, paikkatietoaineiston tuottaminen, ylläpito ja karttatuotanto sekä asiakasneuvonta, yhteistoiminta ja toiminnan kehittäminen.

 • Yliopistot ja ammattikorkeakouluopiskelijat: rakennus- ja maanmittausalan opiskelijat.

Yhteydenotot: Mikko Nurminen, yksikön päällikkö, 044 7011691, mikko.nurminen@pori.fi ja Teemu Salonen, apulaiskaupungingeodeetti, 044 701 1850, teemu.salonen@pori.fi.

Ympäristösuunnitteluyksikkö

Yksikkö vastaa laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta määrätyistä ympäristösuojelun edistämistehtävistä kunnassa, luonnonsuojeluun liittyvistä kunnallisista viranomaistehtävistä, metsästyksen ja kalastuksen hallinnoinnista kaupungin omistamilla kiinteistöillä, ympäristöhankkeista, jätehuollon viranomaistehtävistä sekä jätehuoltojaoston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä ja joukkoliikennejaoston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

 • yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat sekä 2. asteen opiskelijat

Yhteydenotot:

Seppo Salonen, yksikön päällikkö, p. 044 701 1217, seppo.salonen@pori.fi

Merika Lanne, joukkoliikennepäällikkö, p. 044 701 1218, merika.lanne@pori.fi

Ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö

Yksikkö vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvasta laillisuusvalvonnasta kuten erilaisten lupa- ja valvontatehtävien hoidosta, terveydensuojelusta, elintarvike-, tupakka- ja lääkelain valvonnasta sekä Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella elinympäristöön liittyvien terveysriskien hallinnan ohjauksesta ja neuvonnasta eläinsuojelusta ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella.

 • Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat sekä 2. asteen opiskelijat.

Yhteydenotot: Riikka Jokiainen, yksikön päällikkö, p. 044 701 9276, riikka.jokiainen@pori.fi.

Maaseutupalveluiden toimintayksikkö

Toimintayksikkö vastaa maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain mukaisista maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueelle kuuluvista tehtävistä.

 • Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat.

Yhteydenotot: Mika Ruissalo, maaseutupäällikkö, p. 0400 611 707, mika.ruissalo@pori.fi.