Tarkastustoimen harjoittelupaikat

Porin kaupungin tarkastustoimen tehtävänä on edistää hallinnon ja taloudenhoidon yleistä luotettavuutta sekä raportoida havainnoistaan ylemmille ohjausyksiköille. Tarkastustoimintaa hoitavat tarkastuslautakunta, tarkastustoimisto ja tilintarkastaja. Tarkastustoiminta koostuu sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen arvioinnin sekä tilintarkastuksen tehtävistä.

Tarkastustoimisto

Tarkastuslautakunnan alainen tarkastustoimisto edistää lautakunnan tehtävien suorittamista, huolehtii tarkastustoimen hallinnosta sekä ulkoisen arvioinnin ja sisäisen tarkastuksen tehtävistä.

  • Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat.

Yhteydenotot: Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, p. 044 701 1371, niko.poskiparta@pori.fi.

Ulkoinen tarkastus

Ulkoista tarkastusta on tilintarkastajan suorittama laillisuusvalvonta sekä tarkastuslautakunnan arviointitoiminta. Ulkoisen tarkastuksen osalta tarkastustoimisto vastaa lautakunnan valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä avustaa lautakuntaa arviointi- ja tarkastustehtävissä. Tarkastustoimiston esimiehenä toimiva tarkastuspäällikkö hoitaa tarkastuslautakunnan esittelijän tehtäviä. Lisäksi tarkastustoimisto avustaa tilintarkastajaa sopimuksen mukaisesti erillisissä toimeksiannoissa.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. (IIA)

Tarkastustoimisto vastaa sisäisen tarkastuksen toteuttamisesta kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sisäinen tarkastus on ylimmän johdon työkalu sisäisen valvonnan toimivuuden varmistamiseksi. Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastuussa on toimiva johto. Tarkemmin sisäisen tarkastuksen tehtävät ilmenevät sisäisen tarkastuksen toimintasäännöstä.