Teknisen toimialan harjoittelupaikat

Porin brändikarhu rakennuspuuhissa

Infrajohtamisen toimintayksikkö

Infrajohtamisen toimintayksikkö vastaa maa- ja vesialueiden hankinnasta, hallinnasta ja luovutuksesta sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista lunastus- ja korvausasioista. Toimintayksikön vastuulla on myös liikenne-, viher- ja yleisten alueiden suunnittelu, rakennuttaminen ja kunnossapitoluokkien määrittely. Lisäksi infrajohtamisessa huolehditaan kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävien töiden lain mukaisesta valvonnasta, kaupunkikuvan ja liikenneturvallisuuden kehittämisestä sekä kaupungin edustamisesta yksityisteiden tiekunnissa ja ojitusyhtiöissä. Myös kaupungin tulvasuojelu, rantarakenteiden, pienvenesatamien ja -väylien kehittäminen ja kunnossapidon suunnittelu ja valvonta kuuluvat toimintayksikön vastuualueelle. 

 • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut: liikennesuunnittelu, kadunsuunnittelu, kunnallistekninen suunnittelu ja infran rakennuttaminen.
 • 2. asteen oppilaitokset: kartoittajat ja tekniset avustajat.

Yhteydenotot:
Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, p. 044 701 0262, eija.riihimaki@pori.fi (liikenne-, kadun- ja kunnallistekniikan suunnittelu, tekniset avustajat).
Sanna Välimäki, infrajohtamisen esimies, p. 044 701 4180, sanna.valimaki@pori.fi (infran rakennuttaminen).
Elisa Laine, tonttipäällikkö, p. 044 701 0212, elisa.laine@pori.fi (kartoittajat).

Infran kunnossapidon toimintayksikkö

Infran kunnossapidon toimintayksikkö vastaa kaupungin yleisten alueiden, vesi- ja liikenneväylien sekä viheralueiden kunnossa- ja ylläpidosta, ylläpitää ja toteuttaa kaupungin metsäalueiden hoitosuunnitelmat sekä hankkii ja viljelee toimintaansa tarvittavaa kasvimateriaalia. Kunnossapidon tehtäväkenttään kuuluu muun muassa yli 1000 kilometriä katualueita, 1400 laituripaikkaa, laaja viheralueverkko, Kirjurinluodon keskuspuisto tapahtumineen, liikennepuisto Vinkkari sekä Yyterin uimaranta.

 • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut: infra-alueiden kunnossapitoon liittyvä esimiestyön harjoittelu, mahdollisuus tehdä kunnossapidon toimintaa hyödyntävä ja opiskelua edistävä erikoistyö
 • 2. asteen oppilaitokset.

Yhteydenotot: 
Ismo Ahonen, infran kunnossapidon esimies, p. 044 701 1751, ismo.ahonen@pori.fi ja Minna Murtomäki, ympäristörakentaja, p. 044 701 1975, minna.murtomaki@pori.fi.

Infran rakentamisen toimintayksikkö

Infran rakentamisen toimintayksikkö vastaa kaupungin yleisten alueiden, vesi- ja liikenneväylien sekä viheralueiden rakentamisesta ja tekee maanmittausalaan liittyviä maastomittauksia sekä maaperätutkimuksia. Toimintayksikkö vastaa myös muiden toimialojen ja laitosten tilauksesta tehtävästä rakentamisesta kaupungin liikenne- ja muilla yleisillä alueilla sekä ylläpitää kaupungin kiviainestuotantoa ja maatutkimuslaboratoriota. 

 • Ammattikorkeakoulut: yhdyskuntatekniikan ja talonrakennuksen insinööri- ja teknikko-opiskelijat, mittaustekniikan insinööriopiskelijat.

Yhteydenotot:
Tommi Välimaa, infran rakentamisen esimies, p. 044 701 1739, tommi.valimaa@pori.fi (yhdyskuntatekniikka, talonrakennus ja mittaustekniikka).
Olli-Pekka Ihalainen, maastotyöpäällikkö, p. 044 701 1853, olli-pekka.ihalainen@pori.fi (mittaustekniikka).

Liikuntapaikat-toimintayksikkö

Liikuntapaikat-toimintayksikkö vastaa yleisten edellytysten luomisesta liikunnalle ylläpitämällä liikuntapaikkoja ja -laitoksia. Toimintayksikön hoitovastuulla on kaksi uimahallia, maauimala, kaksi jäähallia, urheilukeskuksen ja Liisantorin tekojääradat, Karhuhalli, kaksi urheilutaloa sekä noin 200 ulkoliikuntapaikkaa, kuntoratoja, latuja ja uimarantoja.

 • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut: liikuntaan ja liikuntapaikkarakentamiseen liittyvät opinnot.
 • 2. asteen oppilaitokset: kiinteistönhoito, prosessitekniikka ja asiakaspalvelu.
 • Oppisopimusopiskelijat: liikuntapaikanhoitajan ja liikuntapaikkamestarin ammattitutkinnot.
 • Aikuiskoulutusopiskelijat: kiinteistönhoito, prosessitekniikka ja asiakaspalvelu.

Yhteydenotot:
Timo Lehtimäki, liikuntapaikkainsinööri, p. 044 701 1439, timo.lehtimaki@pori.fi.

Logistiikan toimintayksikkö

Logistiikan toimintayksikkö vastaa kaupungin käytössä olevien rekisteröityjen ajoneuvojen hallinnasta ja kunnossapidosta, oman raskaan kaluston sekä yksityisen auto- ja työkonekaluston tilaustoiminnasta sekä teknisen toimialan ja Porin veden varastointitarpeesta. Lisäksi yksikkö suorittaa kaupungin eri toimipisteiden välisiä sisäisiä posti- ja pientavarakuljetuksia.

 • Aikuiskoulutusopiskelijat: korjaamo- ja kuljetustyöt.
 • 2. asteen oppilaitokset.

Yhteydenotot:
Mika Koski, logistiikan esimies, p. 044 701 8877, mika.koski@pori.fi.

Toimitilojen ylläpitopalveluiden toimintayksikkö

Toimitilojen ylläpitopalveluiden toimintayksikkö vastaa tilojen kunnossapidosta ja korjausrakentamisesta. Toimintayksikön vastuulla on myös tilojen kiinteistöhoito ja kouluisäntien toiminta. Toimitilojen ylläpitopalveluiden korjausrakentamisen ammattilaiset huolehtivat rakenteiden ja laitteiden korjauksesta sekä kunnossapidosta, ja toimintayksikössä rakennetaan ja tehdään kunnossapito- ja tilamuutoksia kaupungin omistamissa rakennuksissa. Kiinteistönhoidon huolto- ja hoitopalveluiden avulla tuetaan kiinteistöjen ylläpitoa ja arvon säilymistä, sekä huolehditaan tilojen viihtyvyydestä ja välittömästä turvallisuudesta. Kouluisäntäpalveluilla tuetaan sivistystoimialan, palveluliikelaitoksen ja vuokrattujen tilojen toimijoita kiinteistöihin liittyvissä operatiivisissa asioissa.

 • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut: rakennusalan työnjohtoharjoittelut.
 • 2. asteen oppilaitokset: työssäoppimisjaksot rakentamisen ja talotekniikan opintoaloilla.

Yhteydenotot:
Jouni Lehtinen, toimitilojen ylläpitopalveluiden toimintayksikön esimies, p. 044 701 1680, jouni.lehtinen@pori.fi.

Yhteiset palvelut -yksikkö

Teknisen toimialan yhteiset palvelut -yksikkö koostuu hallinto- ja asiakirjapalveluiden ja pysäköinninvalvonnan palvelukokonaisuuksista. 

 • 2. asteen oppilaitokset: pysäköinnintarkastajan työ.

Yhteydenotot:
Pysäköinninvalvonta, pysakoinninvalvonta@pori.fi, p. 02 623 4166 ma-to klo 8-12.