Sivistystoimialan harjoittelupaikat

Opetusyksikkö

Opetusyksikkö vastaa perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen järjestämisestä sekä vapaan sivistystyön järjestämisestä kansalaisopistossa. Lisäksi opetusyksikön vastuulla on taiteen perusopetuksen sekä harrastusta tukevan opetuksen järjestäminen taiteen eri aloilla.

Perusopetus ja lukio

  • Yliopistot (ja ammattikorkeakoulut): luokanopettaja-, aineenopettaja- ja erityisopettajaopiskelijat.
  • 2. asteen oppilaitokset: työssäoppimisjaksot koulunkäynninohjaaja- ja lähihoitajakoulutuksen opiskelijat.

Yhteydenotot suoraan koulujen rehtoreihin.

  • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut: psykologiharjoittelijat ja sosionomiopiskelijat (koulukuraattorien harjoittelu).

Yhteydenotot: Tero Grönmark, kasvun ja oppimisen tuen perusyksikön esimies, p. 044 701 5256, tero.gronmark@pori.fi.

Varhaiskasvatusyksikkö

Varhaiskasvatusyksikkö vastaa esiopetuksen ja lasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä.

  • Yliopistot ja ammattikorkeakoulut: vaka-opetusharjoittelijat.
  • 2. asteen oppilaitokset: työssäoppimisjaksot koulunkäynninohjaaja- ja lähihoitajakoulutuksen opiskelijat.
  • Oppisopimusopiskelijoiden työssäoppimisjaksot.

Yhteydenotot: Kaisu Rantanen, päiväkodin johtaja, p. 044 701 4444, kaisu.rantanen@pori.fi ja Ritva Välimäki, varhaiskasvatusyksikön päällikkö, p. 044 701 6300, ritva.valimaki@pori.fi.

Kulttuuriyksikkö

Kulttuuriyksikön tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Toiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalveluiden tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Kulttuuriyksikkö vastaa kirjasto- ja tietopalveluista, museopalveluista ja kulttuurivarallisuuden ylläpitämisestä, orkesteri- ja musiikkipalveluista, yksikön tapahtumatuotannosta, lasten ja nuorten kulttuuripalveluista sekä taiteilijoiden, opiskelijoiden ja kolmannen sektorin kulttuuritoiminnan tukemisesta.

Satakunnan museo

Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kanssa on tehty yhteistyösopimus. Opiskelijoiden kanssa toteutetaan yksittäisiä harjoittelijoita ja erilaisia projektikursseja, kuten näyttelyitä ja digitaalisia palveluita. Museon henkilökunta käy säännöllisesti luennoimassa KTMT-koulutusohjelman museologian oppiaineen kursseilla.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen opiskelijoille on hakuaika syys- ja tammikuussa. Paikkoja tarjotaan sähköpostilla (johanna.jakomaa@pori.fi) saapuneiden, vapaamuotoisten hakemusten perusteella syys- ja kevätkaudelle tilanteen mukaan.

Taidemuseo

Yhteistyö Porin yliopistokeskuksen ja erityisesti kulttuuriperinnön oppiaineen kanssa, jotta mm. opiskelijat laatisivat opinnäytetöitä alueen taiteilijoista ja taidehistoriasta. Taidemuseon henkilökunta pitää luentoja Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille museologian kurssilla.

Eri korkeakoulujen (Aalto-yliopisto, Turun yliopistokeskuksen yksiköt, SAMK) opiskelijoiden kanssa toteutetaan erilaisia taidemuseon sisältöjä ja palveluja kehittäviä tai tukevia projekteja, kuten näyttelyitä, yleisöohjelmaa, pedagogisia palveluja. Lisäksi tarjoamme harjoittelupaikkoja museologian opiskelijoille ja kesätyöpaikkoja kulttuurialan ja kuvataiteen ammattikorkeakouluopiskelijoille. 

Lasten kulttuurikeskus Kruunupää, ottaa harjoittelijoita tilanteen mukaan. Harjoittelupaikkoja voi tiedustella osoitteesta paivi.setala@pori.fi.

Yhteydenotot: Jyri Träskelin, kulttuuriyksikön päällikkö, p. 044 701 1251, jyri.traskelin@pori.fi.

Liikunta- ja nuorisoyksikkö

Liikunta- ja nuorisoyksikkö vastaa yleisten edellytysten luomisesta liikunnalle paikallistasolla järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa. Se huomioi toiminnassaan eri kohderyhmät ja tukee kansalaistoimintaa, mukaan lukien seuratoimintaa, sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Yksikön vastuulla on myös edellytysten luominen nuorisotyölle ja toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluita ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Liikunta- ja nuorisoyksikkö koostuu kolmesta toimintayksiköstä: liikuntapalvelut, nuorisopalvelut ja Ohjaamopalvelut.

  • Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat, 2. asteen opiskelijat liikunta- ja nuorisoyksikön toimintojen aloilta.

Yhteydenotot: Petteri Lahti, liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö, p. 044 701 0189, petteri.lahti@pori.fi.