Konsernipalvelujen harjoittelupaikat

Konsernipalvelut varmistavat, että kaupunkikonserni toteuttaa kaupunkistrategiaa ja toimii koko konsernin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Sen tehtävä ulottuu kaupungin perusorganisaation ja palveluiden lisäksi yhteisöihin ja säätiöihin, joissa kaupunki on omistajana tai joissa kaupungilla on määräysvalta.

Yhteydenotot konsernipalveluiden harjoitteluasioissa keskitetysti HR-yksikköön: hr@pori.fi.

HR-yksikkö

HR-yksikkö vastaa kaupunkiorganisaation henkilöstöasioiden kokonaisuudesta: Työelämän laadun ja tuloksellisuuden kehittämisestä, keskitetystä työnantajatoiminnasta, henkilöstöpolitiikan valmistelusta ja toteuttamisesta, strategisen henkilöstöjohtamisen ja esihenkilötoiminnan kehittämisestä, henkilöstöasioiden ohjauksesta ja neuvonnasta toimialoilla, palkka- ja palvelussuhdeasioiden kehittämisestä, ohjauksesta ja koordinoinnista, henkilöstösuunnittelun ja -raportoinnin kehittämisestä, ohjauksesta ja koordinoinnista, yhteistoiminnan kehittämisestä, ohjauksesta ja toteutuksen seurannasta, työhyvinvoinnin ja työsuojelun ohjauksesta ja seurannasta, henkilöstön kehittämisen ohjauksesta ja organisoinnista, keskitetyistä rekrytointipalveluista ja sijaisjärjestelyistä, uudelleensijoitustoiminnasta sekä HR-viestinnän sisällöstä.

Sujuvat HR-prosessit, työhyvinvoinnin ja johtamisosaamisen kehittäminen sekä tiedolla johtaminen ovat HR-yksikön painopistealueita.

  • Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat sekä 2. asteen opiskelijat.

Strategia- ja hyvinvointiyksikkö

Strategia- ja hyvinvointiyksikkö vastaa strategisen suunnittelun ja kehittämisen ohjauksesta, porilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatiosta ja ohjauksesta, hyvinvointisuunnittelusta ja -raportoinnista sekä hyvinvointitiedon tuottamisesta, porilaisten osallisuuden ja vaikuttamisen edistämisestä, ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaatiosta ja ohjauksesta, yhdistys- ja järjestöyhteistyön koordinaatiosta sekä kotouttamistyön koordinaatiosta.

  • Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat.

Talous- ja hallintoyksikkö

Talous- ja hallintoyksikkö vastaa kaupungin päätöksentekoon liittyvien toimintatapojen ohjauksesta, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä tarvittavista tukipalveluista, kaupungin asiakirjahallinnon johtamisesta, kaupungin asiakaspalvelusta, keskusvaalilautakunnan tuesta vaalien järjestämisen yhteydessä, kaupungin taloussuunnittelusta, talouden tukipalveluista, konsernitilinpäätöksestä, konsernitason talouden ja laskennan ohjauksesta, yhteishankinnoista, erillishankintojen asiantuntija-avusta sekä hankintojen ohjauksesta.

  • Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat.

Tietohallintoyksikkö

Tietohallintoyksikkö vastaa hallintosäännön 64 § :n mukaisista tiedonhallintaan liittyvistä tehtävistä tiedonhallintamallin osalta, kaupungin tietohallinnon johtamisesta ja kaupunkikonsernin tietohallinnon ohjaamisesta sekä tietohallintostrategian laatimisesta ja ylläpidosta yhteistyössä kaupunkikonsernin yksiköiden kanssa.

  • Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat sekä 2. asteen opiskelijat.

Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö vastaa konsernipalveluiden viestinnästä sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston tiedottamisesta, kaupungin sisäisen ja ulkoisen viestinnän ohjaamisesta, kaupungin yhteisökuvan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä HR-yksikön viestinnän tukemisesta.

  • Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat sekä 2. asteen opiskelijat.