Kättelevät karhut kaupungissa

Kaupungin kumppanuussopimukset nyt haettavissa

Kaupunginhallitus on tammikuun kokouksessaan julistanut kumppanuussopimukset yhdistysten haettavaksi 26. helmikuuta 2024 mennessä. Kumppanuudella tavoitellaan kuntalaisten hyvinvointia tukevien palvelujen parantumista ja kehittymistä.

Kättelevät karhut kaupungissa

Kumppanuussopimusten haku on auki 26. helmikuuta kello 15 asti. Hakulomake ja lisätiedot löytyvät täältä.

Porin kaupunki voi solmia kumppanuussopimuksen yhdistyksen kanssa, kun avustusperiaatteissa mainittujen yleisten avustusten myöntämistä koskevien edellytysten lisäksi täyttyvät myös kumppanuussopimuksen edellytykset. Kumppanuuden edellytyksiä harkittaessa kiinnitetään erityisesti huomiota yhdistyksen suunnitelmalliseen toimintaan ja taloudenhoitoon sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoitusten toteuttamiseen ja toiminnan tehokkuuteen.

Avustusmuotona kumppanuussopimuksen on todettu syventävän keskinäistä yhteistyötä, lisäävän avoimuutta ja tukevan yhteisten tavoitteiden määrittelemistä pidemmällä aikavälillä. Pääsääntöisesti sopimukset on solmittu 2–4 vuoden pituisiksi. Nyt haettavana olevat kumppanuussopimukset solmitaan kahden vuoden kestoisiksi, jolloin kaikki voimassa olevat kumppanuussopimukset päättyvät vuonna 2026.