vinokattoisessa tilassa yhdistysillan osallistujia pöytien ääressä

Kaupungin yhdistysillassa muisteltiin tulevaisuutta

Huhtikuussa pidettiin jälleen suosittu yhdistysilta, johon osallistui noin 100 eri yhdistysten edustajaa sekä kaupungin työntekijöitä. Tällä kertaa illan aikana verkostoiduttiin ja työskenneltiin ryhmissä pohtien Porin kaupungin hyvinvointisuunnitelman painopisteitä tulevaisuusmuistelun kautta. Lisäksi kuultiin esitykset Karhuseudun rahoitusvaihtoehdoista, yhteisöllisistä tiloista, kesäruokailusta, ruoka-aputoiminnasta ja yhdistysyhteistyöohjelmasta.

vinokattoisessa tilassa yhdistysillan osallistujia pöytien ääressä

Kuva: Yhdistysillassa muun muassa liikuntayksikön päällikön Petteri Lahti kertoi illan teemoihin liittyen Suomen liikkuvin kunta -palkinnosta.

Miten asiat ovat Porissa vuonna 2028, jolloin porilaisten mielen hyvinvointi ja liikkuminen ovat lisääntyneet?

Tämän kysymyksen kanssa yhdistysillan osallistujat pääsivät tällä kertaa työskentelemään. Tulevaisuusmuisteluksi kutsutun työtavan keskiössä on pohtia toivottua tulevaisuutta ja sen jälkeen palata aina muutama vuosi taaksepäin pohtimaan, mitä pitäisi tuossa vaiheessa tehdä toivotun tulevaisuuden toteutumiseksi.

– Mielen hyvinvointi ja liikkuminen ovat kaupungin hyvinvointisuunnitelman painopisteitä. Alustusten jälkeen pohdimme yhdessä yhdistysten kanssa sitä, mitä pitäisi tapahtua nyt, mitä pitäisi tapahtua muutaman vuoden päästä, jotta vuonna 2028 porilaiset voisivat paremmin, kuvailee hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti.

Tulevaisuusmuistelu toteutettiin ryhmätöinä, joissa osallistujat pääsivät Porin kaupungin edustajan johdolla pohtimaan haasteita ja mahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Ryhmätyöskentelyn yhteenveto tullaan julkaisemaan seuraavassa yhdistysuutiset-uutiskirjeessä, jonka voi tilata tästä osoitteesta.

Tulevaisuuden lisäksi yhdistysillassa elettiin myös tässä hetkessä ajankohtaisten puheenvuorojen myötä. Yhdistysillan alussa liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahti kertoi Porin saamasta Suomen liikkuvin kunta -tunnustuksesta sitä symboloivan Uno-pokaalin kera. Leader Karhuseudun Yhdistyssparraamon hankekoordinaattori Katri Mäenpää esitteli Leader-ohjelman mahdollisuuksia muun muassa koulutuksen, hankkeiden ja rahoituksen suhteen. Näistä vinkeistä olikin jo ammennettu ryhmätöiden kirjauksissa. Porin kaupunki esitteli pinnalla olevia yhdistyksille tärkeitä asioita, kuten yhteisöllisiä tiloja, ruoka-apua, kesäruokailua sekä yhdistysyhteistyöohjelmaa.

– Yhdistysillat ovat olleet erittäin suosittuja, ja toivommekin saavamme mukaan kattavasti porilaisten yhdistysten edustajia. Sen lisäksi, että yhdistysillassa kuulee tärkeää tietoa, on parhain anti kuitenkin verkostoituminen eri toimijoiden kesken sekä yhdessä muiden aktiivien kanssa kaupungin kehittämisestä ja kaupunkilaisten hyvinvoinnista puhuminen, summaavat yhteyskoordinaattori Annika From ja kehittämisasiantuntija Päivi Erkko Porin kaupungilta.

Lisätietoja yhdistysyhteistyötä, mukaan lukien yhdistysillan materiaalit sekä yhdistysyhteistyöohjelman, löytää kaupungin verkkosivuilta täältä.