Kaupunki nostaa tulvasuojelun valmiustasoa lauhan sääjakson myötä

Sään lauhtuminen sekä lisääntyvät vesisateet lisäävät Kokemäenjoen valumavesien määrää. Jääpadon muodostumisen riski on kasvanut, jonka vuoksi patoturvallisuusorganisaatio nostaa valmiustasoaan.

Säännöstelyllä pyritään rajoittamaan juoksutusta niin, ettei virtaama joessa nousisi Porin kohdalla yli 450 kuutiota sekunnissa. Valuma-alueen järvissä on toistaiseksi hyvin tilaa, mutta mikäli sateiden ja valumavesien määrät pysyvät pitkään suurina, alkavat järvien vedenpinnat nousemaan. Loimijoen virtaamat ovat kasvussa eikä sen virtaamia pystytä säännöstelemään. Tällöin joudutaan nostamaan säännöstelyjärvien vedenkorkeuksia, jotta Porin kohdalla virtaamat eivät nousisi.

– Kokemäenjoessa on yhtenäinen jääkansi, joka saattaa rikkoutua virtaaman noustessa, muodostaa jääpadon ja aiheuttaa tulvavaaran. Tämän vuoksi Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaatio nostaa valmiustasoaan 1-tasolle. Tilanne muistuttaa viime talven olosuhteita, jolloin jäät lähtivät liikkeelle ja muodostivat jääpadon Luotsinmäen haaraan. Tällä hetkellä jääkansi on kuitenkin vahvempi ja kestää todennäköisesti paremmin virtaamavaihtelut. Jääkannen muutoksia ja säätä tarkkaillaan valmiustason mukaisesti, sanoo suunnitteluinsinööri Taina Koivisto.

Jokitulvan valmiustasot on kuvattu kaupungin verkkosivuilla. Valmiustasot ovat ohjeellisia ja niitä sovelletaan kulloinkin voimassa olevien vesistö- ja sääennusteiden mukaan. Kaupunki tiedottaa tulvavaaratilanteen muutoksista sekä valmiustasojen nostoista ja laskuista erikseen.