Valokuva talvisesta Kokemäenjoesta

Kokemäenjoen hyyderiski on kasvanut – kaupunki nostaa tulvasuojelun varautumistasoa

Kokemäenjoen alaosaan muodostui viime viikon jäädytysajon yhteydessä lähes yhtenäinen jääkansi. Viime päivinä jääkannen reunalle on kuitenkin muodostunut jääkertymää, jonka alle on todennäköisesti kiinnittynyt myös hyydettä. Tämä nostaa veden korkeutta jääkannen ylävirran puoleisella osuudella. Kaupunki tarkkaille tilanteen kehittymistä ja nostaa patoturvallisuusorganisaation valmiuden 1. tasolle.

Valokuva talvisesta Kokemäenjoesta

Jääkansi saatiin jäädytysajon aikana muodostettua Pihlavanlahdelta aina Lukkarinsannan alueelle asti. Viikonlopun kovien pakkasten vuoksi jääkannen reunan alle alkoi kuitenkin muodostua vettä padottavaa jäätä ja hyydettä, jotka ovat aiheuttanut vedenpinnan nousua Lukkarinsannasta ylävirtaan päin.

Joen virtaamaa on nostettu jääkannen muodostumisen jälkeen noin 350 kuutiometriin sekunnissa, jotta Kokemäenjoen valuma-alueen järviin saataisiin tilaa mahdollisia lauhempia ajanjaksoja ja niiden myötä syntyviä valumavesiä varten. Tämän hetken sääennusteen mukaan pakkanen lauhtuu lähipäivinä hieman, ja tämä mahdollistaa virtaaman pitämisen nykyisellä tasolla. Sään lauhtuessa hyyteen muodostuminen ja jääkannen padottava vaikutus vähenevät, jolloin myös vedenpinnan nousemisen oletetaan hidastuvan.

– Tulvasuojelun kannalta olisi ollut toivottavaa, että jääkantta olisi saatu muodostettua nykyistä enemmän, jolloin hyyteen muodostumisen riski olisi ollut vähäisempi. Vedenpinnan noususta johtuen tilannetta tarkkaillaan nyt viime viikkoa tehostetummin ja kaupungin patoturvallisuusorganisaation johtoryhmä on päättänyt nostaa kaupungin sisäisen valmiuden tasolle yksi, kertoo suunnitteluinsinööri Taina Koivisto Porin kaupungilta.

Ensimmäisellä valmiustasolla kaupunki tarkkailee vedenkorkeutta, jäätilannetta ja vesistöennusteita sekä tarvittaessa myös patoja. Lisäksi tarkistetaan esimerkiksi maa-ainesten, työkoneiden ja muiden materiaalien sijainti ja saatavuus. Myös mahdolliseen seuraaville valmiustasoille siirtymiseen varaudutaan.

Jokitulvan varautumistasot on kuvattu kaupungin verkkosivuilla. Valmiustasot ovat ohjeellisia ja niitä sovelletaan kulloinkin voimassa olevien vesistö- ja sääennusteiden mukaan. Kaupunki tiedottaa tulvavaaratilanteen muutoksista sekä valmiustasojen nostoista ja laskuista erikseen.