A2-kieli

Kolmasluokkalaisten A2-kielivalinnat käynnissä – Katso video vapaaehtoisen kielen opiskelusta

Laajasta kielitaidosta on aina iloa ja hyötyä. Porin kaupungin peruskoulujen kolmasluokkalaisilla on parhaillaan menossa kielivalinnat, jossa tarjotaan neljää eri kielivaihtoehtoa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun aloittamiseksi.

A2-kieli

Porin kaupungin peruskouluissa A2-kielenä tarjotaan ruotsia, saksaa, ranskaa ja venäjää. Ryhmä voidaan perustaa, kun saman kielen valinneita on koulussa noin 15 oppilasta. A2-kielen opiskelu alkaa 4. luokalla ja jatkuu valinnan jälkeen koko peruskoulun ajan kaksi tuntia viikossa.

– Englannin kielen taito on tärkeää, mutta yhä enemmän tarvitaan myös muiden kielten osaajia. Parin viime vuoden aikana innokkuus vapaaehtoisen A2-kielen opiskeluun on taas ollut hienosti noususuunnassa. Mitä nuorempana vieraan kielen opiskelun aloittaa, sitä helpompaa on omaksua uusia äänteitä. Alussa kieli otetaan käyttöön leikin varjolla, kertoo kieltenopettaja Jonna Höckert.

A2-kielen valinta kannattaa tehdä, jos lapsi on itse motivoitunut opiskelemaan uutta kieltä ja koulunkäynti sujuu keskimäärin hyvin. A2-kielen opiskelussa tutustutaan myös kielialuetta ympäröivään kulttuuriin ja tapoihin.

– Alakouluiässä ollaan yleensä rohkeita ja innokkaita, jolloin kielitaitokin karttuu nopeasti. Vanhemman ei tarvitse osata kieltä, jota lapsi opiskelee. Riittää, että on hengessä mukana. Monipuolinen kielitaito rikastuttaa elämää, Höckert sanoo.

Lisätietoja vapaaehtoisen A2-kielen valinnasta ja valintalomakkeen saa omalta koululta. Perusopetuksen kielten opiskelun kotisivulle pääsee tästä linkistä.

A2-kielten opiskeluun voi tutustua tarkemmin katsomalla alla olevan videon.