Kielten opiskelu

Oppilas opiskelee perusopetuksen aikana vähintään kahta vierasta kieltä:

  • Toisella luokalla aloitetaan ensimmäisen vieraan kielen, A1-englannin opiskelu.
  • Neljännellä luokalla oppilas voi aloittaa vapaaehtoisen A2-kielen opiskelun.
  • Kuudennella luokalla aloitetaan kaikille pakollisen B1-ruotsin opiskelu.
  • Kahdeksannella luokalla oppilas voi valita vieraan kielen, B2-kielen valinnaiseksi aineekseen.


Vapaaehtoinen A2-kieli
Vapaaehtoisena A2-kielenä tarjotaan Porissa ranskaa, ruotsia, saksaa tai venäjää. A2-kieltä opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia viikossa vuosiluokilla 4–9. Tunnit tulevat oppilaan vähimmäistuntimäärän päälle. Kieliryhmien perustaminen edellyttää, että kielen valitsee 15 oppilasta.

Vapaaehtoinen A2-kieli on vapaaehtoinen valintaan asti. Muuten kielivalinta on sitova koko perusopetuksen ajan ja A2-kielen opiskelun voi keskeyttää vain perustellusta syystä.

Oppilas voi myös käydä kieltenopetuksessa toisessa koulussa tai vaihtaa koulua, mikäli omassa koulussa ei opeteta valittua kieltä. Mikäli oppilas käy kieltenopetuksessa toisessa koulussa, hän voi hyödyntää kaupungin reittiliikennettä ilmaiseksi toiseen kouluun kulkemiseksi. Mikäli oppilas vaihtaa koulua kokonaan kielten opetuksen vuoksi, koulumatkoja ei korvata. Näistä vaihtoehdoista voi kysyä tarkemmin oman koulun rehtorilta.

Valinnainen B2-kieli
Jokainen Porin yläkoulu tarjoaa jotakin B2-kieltä valinnaisena aineena. B2-kieltä opiskellaan 2 tuntia viikossa 8. ja 9. luokalla. Valinnaisen B2-kielen ryhmä voidaan perustaa, mikäli valitsijoita on riittävästi.


Vieraan kielen opiskelu alakoulussa 

  • Vieraan kielen opiskelu aloitetaan runsaalla ääntämisen, puheen ymmärtämisen ja puhumisen harjoittelulla. Vuorovaikutus- ja opiskelutaitojen kehittyminen on tärkeää.
  • Kielenopetuksen monipuoliset toiminnalliset menetelmät innostavat eri tavoin oppivia oppilaita käyttämään kielitaitoaan heti alusta asti.
  • Vuosien harjoittelun myötä kielitaito kielen eri osa-alueilla kehittyy ja samalla tavoitteet kasvavat. Suullisen tuottamisen lisäksi opiskelussa painottuvat kirjoitetun kielen ymmärtäminen, oma kirjallinen tuottaminen ja kielen rakenteiden tuntemus. Tietämys kohdemaan kulttuurista ja tavoista kasvaa