Lämmin säärintama lisää Kokemäenjoen virtaamaa ja haurastuttaa jääkantta

Lauha sää ja pääsiäiselle ennustetut vesisateet nostavat Kokemäenjoen virtaamaa tulevina päivinä. Virtaaman nousu saattaa aiheuttaa jäiden liikkeelle lähtöä. Kevään eteneminen on kuitenkin haurastuttanut joen jääkantta merkittävästi ja jääkansi on jo suurelta osin sulanut, joten jääpadon muodostumisen riski on pienentynyt.

Kokemäenjoen valuma-alueella on vielä paljon lunta, jota lauha säärintama ja vesisateet lähipäivinä sulattavat. Tämä tulee lisäämään valumavesien määrää huomattavasti. Kokemäenjoen virtaama pyritään kuitenkin pitämään säännöstelytoimien avulla kohtuullisena, jotta jäiden lähtö ja vedenkorkeuden nousu olisi maltillista.

– Suurin osa Kokemäenjoen jäistä on jo lähtenyt, mutta Porin keskustan ja Pihlavanlahden välisellä alueella on vielä jonkin verran yhtenäistä jääkantta. Jääpadon muodostuminen joen alavirralle on edelleen mahdollista, mutta jää on jo sen verran haurasta, ettei se todennäköisesti aiheuta suurta riskiä, kertoo suunnitteluinsinööri Taina Koivisto Porin kaupungilta.

Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaatio jatkaa tilanteen tarkkailua ja pitää valmiuden tasolla 1. Jokitulvan valmiustasot on kuvattu kaupungin verkkosivuilla. Valmiustasot ovat ohjeellisia ja niitä sovelletaan kulloinkin voimassa olevien vesistö- ja sääennusteiden mukaan. Kaupunki tiedottaa tulvavaaratilanteen muutoksista sekä valmiustasojen nostoista ja laskuista erikseen.