Ilmakuva tyhjästä tontista

Porin kaupunki on käynnistänyt maapoliittisen ohjelman uudistamisen

Maapoliittinen ohjelma on osa Porin kaupungin kehittämisstrategiaa, jolla luodaan edellytykset suunnitella ja toteuttaa pitkäjänteisesti kaupungin maankäyttöä, rakentamista sekä niihin liittyvää toimintaa ja taloutta. Maapoliittisesta ohjelmasta on laadittu luonnos, joka on kaupunkilaisten ja yritysten nähtävillä ja kommentoitavana 23. helmikuuta asti.

Ilmakuva tyhjästä tontista

Maapolitiikalla tarkoitetaan maa-alueiden hankintaan, luovutukseen, kaupungin maaomaisuuden hallinnointiin ja yksityisen maan kaavoittamiseen sekä asemakaavojen toteuttamisen edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Maapoliittisessa ohjelmassa kaupunki päättää maapolitiikkansa strategiset tavoitteet, toimintaperiaatteet sekä tarpeen mukaan käytettävät maapoliittiset keinot.

Maapoliittisen ohjelman tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja keskustelua maapolitiikkaan liittyvistä aiheista ja edistää siten hyvää hallintoa, selkeää viestintää sekä vuoropuhelua asukkaiden ja yritysten kanssa. Ohjelman laatimisessa on kiinnitetty erityistä huomiota riittävään kysyntään vastaavan tonttitarjonnan mahdollistamisen, yritysalueiden jalostamisen, keskustakehittämisen sekä kaupungin taloudellisen aseman vahvistamisen kannalta tarpeellisiin maapoliittisiin linjauksiin.

Maapoliittinen ohjelma VIII -luonnos on yleisön nähtävillä 27.1. – 23.2.2023 välisenä aikana kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.pori.fi/tontit sekä palvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 13. Kirjalliset mielipiteet voi osoittaa nähtävilläoloaikana Porin kaupungin infrajohtamisen maapolitiikkatiimille osoitteella PL 121, 28101 Pori tai sähköpostilla tonttihakemukset@pori.fi. Otsikoksi tulee kirjata ”Lausunto maapoliittisesta ohjelmasta”. Päätöksen ohjelman hyväksymisestä tekee Porin kaupunginvaltuusto. Tavoitteena on, että asiaa käsitellään valtuuston maaliskuisessa kokouksessa.

Maapoliittinen ohjelma VIII on järjestyksessään kahdeksas kaupungin maapoliittinen ohjelma. Viimeisin ohjelman kokonaisuudistus on valmistunut vuonna 1999. Osa ohjelmasta on uudistettu vuonna 2008.

Lisätietoja maapoliittisesta ohjelmasta antaa maankäyttöinsinööri Hannu Lammi puhelimitse numerossa 044 701 1605 sekä sähköpostilla hannu.lammi@pori.fi.