Rohkea yhteistyö mahdollistaa ainutlaatuisen Talviklassikon järjestämisen Porissa

Tammikuussa 2025 tehdään historiaa, kun Porin Ässät ja Rauman Lukko kohtaavat yli puolen vuosisadan jälkeen taivasalla. Talviklassikko järjestetään kaksipäiväisenä tapahtumana 24.–25. tammikuuta Porin tekojääradalla. Tapahtuman onnistuminen vaatii kyseisten urheiluseurojen, kaupunkien, tekojääradan käyttäjien ja muiden tapahtuma-aluetta käyttävien yhteen hiileen puhaltamista. Samalla Talviklassikko tuo kaivatun lisän Porin tapahtumarepertuaariin ja vahvistaa kaupungin vetovoimaisuutta.

 Jotta tapahtuma saadaan Porissa järjestettyä, vaatii se venymistä niin tekojäärataa kuin muuta tapahtuma-aluetta käyttäviltä seuroilta ja asukkailta. Tekojäärata on reilut pari viikkoa tapahtumajärjestäjien käytössä toimivien olosuhteiden rakentamisen vuoksi (16.–31.01.2025).  

– Tekojääradalle rakennetaan erikseen jää, kaukalo sekä katsomot Talviklassikkoa varten, joten alue on siksi pois normaalista käytöstä reilut pari viikkoa. Narukerän kanssa on keskusteltu, että normaalisti vapaassa käytössä oleva Liisantorin tekojäärata valjastetaan katkon ajaksi korvaavaksi paikaksi jääpallon harjoitteluun, mikä vaikuttaa Liisantorin käyttöön iltaisin. Päivisin jää on kuitenkin normaalisti koulujen, päiväkotien ja muiden käyttäjien käytössä. Oletus kuitenkin on, että tammikuussa pääsee luistelemaan myös luonnonjäillä eri puolilla kaupunkia, toteaa liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahti.  

Tekojääradan lisäksi Talviklassikko-tapahtuman oheistiloina käytetään Karhuhallia (21.–27.01.2025), harjoitusjäähallia (25.–26.01.2025) ja tekojääkaukaloa (25.–26.01.2025).  

– Talviklassikko on iso tapahtuma ja sen toteuttaminen edellyttää tekojääradan lisäksi muitakin tiloja. Tapahtuma vaikuttaa erityisesti Karhuhallin käyttäjiin ja toivommekin muualla alueella harjoittelevilta ymmärrystä ja pahoittelemme seuroille ja harrastajille koituvaa haittaa. Poikkeavista käytänteistä tullaan tiedottamaan tarkemmin alueen käyttäjiä ja asukkaita lähempänä tapahtumaa, päättää Lahti. 

Talviklassikko vahvistaa Porin vetovoimaisuutta 

Talviklassikko tuo kaivattua lisää Porin talvikauden tapahtumarepertuaariin, mikä osaltaan kasvattaa kaupungin kilpailukykyä ja kiinnostavuutta.  

– Tapahtumilla on merkittävä rooli ja vaikutus kaupunkien ja alueiden vetovoimaisuudessa, asuinviihtyvyyden parantamisessa, matkailijoiden kohdevalinnoissa, palvelutarjonnan monipuolistumisessa sekä aluetaloudellisten vaikutusten kasvattamisessa. Mikä sen parempaa kuin saada harvinaislaatuinen Talviklassikko meille. Kyllä täältä karhun kämmen nousi heti ilmaan, kun mahdollisuus tapahtumaan tuli. Tämä on täysin ainutlaatuinen kokonaisuus Porissa, intoilee Porin kaupunginjohtaja Lauri Inna.  

– Tapahtumakaupungin imagon vahvistamiseksi Pori tarvitsee monipuolisia ja ympärivuotisuutta tukevia uusia tapahtumia. Tapahtumat luovat mielikuvaa aktiivisesta ja elävästä kaupungista. Talviklassikko on hieno ja rohkea uusi tapahtuma-avaus Satakunnan jääkiekkoseuroilta. Tällaisia yhteistyön voimannäyttöjä kaivataan ehdottomasti jatkossakin Poriin, jatkaa matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö Tiina Lehtonen