Tuleville päiville luvassa lauhaa keliä – Kokemäenjoen vedenpinnan tarkkailua jatketaan

Sään ennustetaan viikonloppuna lauhtuvan Kokemäenjoen vesistöalueella ja myös vesisateiden todennäköisyys kasvaa. Tulevien päivien sääolosuhteet lisäävät Kokemäenjoen valumavesien määrää ja saattavat kuluttaa järviltä säännöstelyvaraa. Muuttuvat olosuhteet saattavat vaikuttaa myös joen jääkannen pysyvyyteen. Kaupunki jatkaa tilanteen tehostettua tarkkailua ja pitää patoturvallisuusorganisaation valmiuden 1. tasolla.

Tämän hetken sääennusteen mukaan lämpötila nousee tulevina päivinä nollan yläpuolelle ja samalla useampi vesisaderintama kulkee Etelä-Suomen yli. Kokemäenjoen valuma-alueella on tällä hetkellä paljon lunta, joka sulaessaan lisää valumavesien määrää vesistössä. Myös meriveden korkeus on hienoisessa nousussa.

Sääolosuhteiden vuoksi Kokemäenjoen virtaamaa pidetään vuodenaikaan nähden tavanomaista korkeammalla, jotta järviin saavutettu säännöstelyvara saadaan säilytettyä. Samaan aikaan joen virtaama pyritään pitämään tasaisena, jotta viime viikkojen aikana muodostunut jääkansi pysyisi ehjänä.

– Kokemäenjoen vesistöalueen järviin on kuitenkin saatu hyvin säännöstelyvaraa, joten vaikka vesisateet aiheuttaisivat lumien sulamista, pystytään virtaama todennäköisesti pitämään kohtuullisen tasaisena. Mikäli lauhat säät jatkuvat pitkään, voi tilanne muuttua haastavammaksi ja vaikuttaa esimerkiksi nykyisen jääkannen kestävyyteen. Patoturvallisuusorganisaatio jatkaa valmiutta ensimmäisellä tasolla ja seuraa sääennusteiden kehittymistä sekä vedenkorkeuden muutoksia tehostetusti, kertoo suunnitteluinsinööri Taina Koivisto Porin kaupungilta.

Jokitulvan varautumistasot on kuvattu kaupungin verkkosivuilla. Valmiustasot ovat ohjeellisia ja niitä sovelletaan kulloinkin voimassa olevien vesistö- ja sääennusteiden mukaan. Kaupunki tiedottaa tulvavaaratilanteen muutoksista sekä valmiustasojen nostoista ja laskuista erikseen.