Färgbad-kuvakirjan kansi.

Värikylpy-seikkailusta oma kuvakirja vauvoille

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää julkistaa ylpeänä värientäyteisen Färgbad-kuvakirjan vauvaperheille. Kirjan lorut ovat ruotsinkielisiä.

Färgbad-kuvakirjan kansi.

Kruunupään taiteilijat Kirsi Jaakkola ja Sanna Pajunen-Kyynäräinen ovat muutaman vuoden ajan työskennelleet Porvoossa asuvan kuvittaja Filippa Hellan kanssa Färgbad-nimisen kuvakirjan parissa. Kuvakirja esittelee Vauvojen värikylpy® -työpajatoimintaa vauvan näkökulmasta ja tarjoaa visuaalisesti rikkaan katseluelämyksen Värikylpy-työpajojen sisällöistä.  

– Kuvakirja on ollut hauska ja antoisa projekti, jossa olemme saaneet hyödyntää jokaisen tekijän Värikylpy-osaamista, tietoutta vauvuudesta ja taiteen ammattitaitoa, kuvailee varhaisiän taidetoiminnan vastaava suunnittelija-ohjaaja Sanna Pajunen-Kyynäräinen. Näkemystä julkaisuun olemme saaneet Kruunupään johtaja Päivi Setälältä, joka on Vauvojen värikylpy® -toiminnan äiti.

Solgul, tå i blå, rulla runt i rött

Kuvakirjan sivuilla vauvat seikkailevat Vauvojen värikylpy® -työpajoissa tutkien moniaistisia materiaaleja. He myös tuottavat omaa visuaalista ilmaisuaan maalaten erinomaisilla tyyleillään. Välillä varpaat uppoavat siniseen ruiskaunokkiin tai punaiset matonkudepallot vierivät karkuun pienistä hyppysistä. Färgbad-kirjan sivuilta voi myös lukea kuvailevia ensiloruja ruotsin kielellä.  

Pahvisivuinen julkaisu on tarkoitettu kaikille vauvoille ja heidän perheilleen. Erityistoiveena on saavuttaa julkaisun pariin myös ne perheet, jotka puhuvat ruotsia tai asuvat sellaisilla paikkakunnilla, joissa Värikylpy-toimintaa ei vielä ole järjestetty.  

Oman Färgbad-julkaisun voi tulla hankkimaan itselleen lastenkulttuurikeskus Kruunupäästä ti–to klo 12–14 tai sen voi tilata osoitteesta varikylpy@pori.fi.  

Färgbad-kuvakirjaa ovat tukeneet Porin kaupunki, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden sekä Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse. Kuvakirjan muita projekteja on tukenut Svenska Kulturfonden i Björneborg.

Färgbadsäventyr i en pekbok

Barnkulturcentret Kruunupää presenterar stolt den färgglada pekboken Färgbad för barnfamiljer. De lekfulla rimmen i boken är på svenska.

Sedan några år tillbaka har konstnärerna Kirsi Jaakkola och Sanna Pajunen-Kyynäräinen från Barnkulturcentret Kruunupää tillsammans med Filippa Hella, illustratör och författare bosatt i Borgå, arbetat med en pekbok som heter Färgbad. Pekboken presenterar aktiviten i en färgbads -verkstad ur barnets synvinkel och den erbjuder en visuellt rik upplevelse av färgbadet.  

– Pekboken har varit ett roligt och givande projekt där vi har kunnat dra nytta av våra allas expertis inom färgbad, vår kunskap om bebisar och våra olika färdigheter inom konsten”, säger Sanna Pajunen-Kyynäräinen, planerare och konsthandledare för småbarn. Päivi Setälä, direktör för Kruunupäää, som är Babyfärgbad-verksamhetens moder, har delgett oss sin värdefulla syn på boken.

Solgul, tå i blå, rulla runt i rött   

På pekbokens sidor är bebisar på äventyr i en Babyfärgbad-verkstad och utforskar olika multisensoriska material. De skapar sina egna visuella uttryck genom att alla måla på sina egna speciella sätt. Ibland doppas tårna ner bland  blåkintsblom eller så rullar röda matttrasnystan iväg från de små nyporna.  I Färgbad-pekboken kan man läsa de beskrivande barnrimmen svenska.

Pekboken är avsedd för alla bebisar och deras familjer. Förhoppningen är att nå svenskspråkiga familjer och familjer som bor på orter där Babyfärgbads-verksamhet ännu inte ordnas.

Du kan skaffa pekboken Färgbad på Barnkulturcentret Kruunupää tis–tors kl 12–14 eller beställa den via varikylpy@pori.fi.

Färgbad-pekboken stöds av Björneborgs stad, Konstsamfundet, Svenska kulturfonden och Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse. Pekbokens andra projekt stöds av Svenska Kulturfonden i Björneborg.


Färgbad-kuvakirjan kansi.