Kokemäenjoki

Jokikeskusta toteutetaan vaiheittain

Etelärannan Porinsillan ja Taavisillan väliselle alueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus. Ehdotus on nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 11.10.-9.11.2018.

Kokemäenjoki

Asemakaavan muutos etenee Jokikeskuksen yleissuunnitelman pohjalta ja se on osa Porin Jokikeskus -hanketta. Ranta-alueelle suunnitellaan pientä laajennusta jokialueelle sekä terassirakennelmia. 

Sijainti opaskartalla

Tutustu kaavaehdotukseen ja asiakirjoihin

Porin Jokikeskus on yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on jokiympäristön vetovoiman ja käytön kehittäminen. Tutustu Jokikeskus-hankkeeseen. 


Kokemäenjoki