Kirrinsannan asemakaavaluonnosta esitellään Reposaaren yleisötilaisuudessa

Kirrinsanta 66. kaupunginosan kortteleita 1–4, Kolpantietä (osa), Kirrinsannantietä (osa) ja suojaviheralueita koskien on tehty asemakaavaluonnos. Kaavan tavoitteena on laatia asemakaavan muutos, joka mahdollistaa teollisuusalueen uudelleen järjestelyn sekä aurinkovoimatuotannon rakentamisen alueelle.

Asemakaavaluonnosta esitellään Reposaaren kivikoulun urheilusalissa (Kirkkokatu 31, 28900 PORI) maanantaina14. elokuuta 2023 kello 18.00–19.30. Tilaisuus koskee pääasiassa kolmen asemakaavatyön (1765, 1771 ja 1770) kaavaluonnosten esittelyä:

  • Kirrinsantaan sijoittuvan asemakaavan 1765 tavoitteena on muuttaa nykyiset teollisuusalueet T/kem -alueiksi. Asemakaavan muutos laaditaan, jotta alueelle voi sijoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen/laitoksia (T/kem).
  • Kirrinsantaan sijoittuvan asemakaavan 1771 tavoitteena on laatia asemakaavan muutos, joka mahdollistaa teollisuusalueen uudelleen järjestelyn. Voimassa oleva teollisuusalueen kaava ei ole toteutunut. Kaava mahdollistaa myös aurinkovoimatuotannon rakentamisen alueelle.
  • Mäntyluodon kaupunginosaa laajentavan asemakaavan 1770 tavoitteena on mahdollistaa yleiskaavan mukaisen teollisuus- ja varastointialueen muodostamisen.

Lisäksi tilaisuudessa esitellään Mäntyluotoon suunniteltavaa merituulivoiman osaamis- ja operointikeskittymää.

Vireillä oleva asemakaavaluonnos liiteaineistoineen sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat arvioitavissa 22.6. – 31.8.2023 välisenä aikana palvelupiste Porinan sähköisellä ilmoitustaululla sekä internetsivulla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu. Mielipiteet voi esittää nähtävillä olon aikana kirjallisesti tai suullisesti kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 121, 28101 PORI (käyntiosoite: Luvianpuistokatu 1, 4. krs). Vaihtoehtoisesti kommentit voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: kaupunkisuunnittelu@pori.fi. 

Linkit kaavatöiden julkaisusivuille: