Anna Turusen Mielipide-maisema-muotokuva -teos

Poriksessa syntyi yhteisöllistä taidetta

Keskustan kehittämisen tutkimuskeskus Poriksessa syntyi taidetta, kun kuvataiteilija Anna Turunen oli paikalla toteuttamassa maalausta, jonka tekemiseen myös yleisö pääsi osallistumaan. Näin syntyi teos Mielipide – maisema – muotokuva, joka muistuttaa ihmisten kohtaamisista tilassa.

Anna Turusen Mielipide-maisema-muotokuva -teos

Turunen työskenteli Poriksessa kolmen viikon ajan. Hän tutustui tilaan ja seinille kerääntyneisiin ajatuksiin ja mielipiteisiin: mitä porilaiset toivovat keskustalta, mikä herättää ärsytystä, miltä unelmien Pori näyttää 20 vuoden päästä. Turunen teki ajatuksista ja keskusteluista poimintoja ja siirsi ne piirtämällä ja maalaamalla maalauspohjille. Teos on sarja maalauksia, jotka kuvaavat tulkintoja tilasta ja tilassa esiintyneistä ajatuksista.

– Maalausprosessi oli etenevää tilallista tutustumista ja havaitsemista. Post-it-laput pomppivat esiin joka paikasta, portaat tärisivät ja putket mölisivät, kahvi tippui, askelia, pysähtymistä, tussi raapusti uusia sanoja, keskusteluja, tilaisuuksia. Seinille ilmestyneet ajatukset veivät uusiin ympäristöihin ja ihmisten luokse, kuvailee Turunen maalausympäristöään Poriksessa.

Tilassa vierailleet ihmiset saivat halutessaan osallistua maalaukseen itse maalaamalla sekä toiveitaan ja ajatuksiaan esittämällä. Jotkut päätyivät muotokuvina maalaukseen. Pienet maalauspohjat täyttyivät pääosin vierailijoiden toimesta. Turunen jatkoi maalauksia jättäen osan yhteismaalauksista näkyviin. Lopullisessa teoksessa näkyy usean kymmenen osallistujan kädenjälki.

Teoksessa kiteytyy myös Poriksen ydinajatus, sillä tilan tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta Porin keskusta-alueen kehittämiseksi ja lisätä kaupunkilaisten osallisuutta. Tilassa on ollut pysyvinä toimintoina vuorovaikutusseiniä, joihin on kerätty porilaisten ajatuksia ja toiveita keskustasta. Lisäksi Poriksessa on ollut erilaisia tilaisuuksia, joissa on käsitelty tiettyjä aiheita tai tiettyjen kohderyhmien näkökulmaa.

Poris on auki lauantaihin 26. lokakuuta asti, joten vielä on tämä viikko aikaa vaikuttaa keskustan kehittämiseen.


Anna Turusen Mielipide-maisema-muotokuva -teos