Porin kouluihin palkattiin ukrainalaisia ja venäläisiä koulunkäynninohjaajia – Työ alkoi uudella ja heti hyväksi todetulla koulutuskonseptilla  

Porin kaupunki on rekrytoinut yhteistyössä vastaanottokeskuksen kanssa yhteensä seitsemän ukrainalaista ja venäläistä koulunkäynninohjaajaa tukemaan kuudessa koulussa valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyneitä oppilaita.

Rekrytoinnin tarkoituksena on tarjota sekä lisäkäsiä kouluarkeen että antaa ohjaajille mahdollisuus kehittää suomen kielitaitoaan osana työelämää.

– Kaikilla palkatuilla koulunkäynninohjaajilla on kokemusta joko päiväkodissa tai koulussa työskentelystä omasta maasta tai Suomesta tai molemmista, kertoo monikielisten opetuksen koordinaattori Johanna Tiirikainen.

Uusille koulunkäynninohjaajille järjestettiin 9. elokuuta iltapäiväkoulutus Kaarisillan yhtenäiskoulussa. Varta vasten ulkomaalaisille räätälöidyssä koulutuksessa käytiin läpi suomalaista koulutusjärjestelmää, lasten kasvatuksen periaatteita, koulunkäynninohjaajan työnkuvaa sekä käytännön työelämän asioita suomeksi ja venäjäksi.

– Koulutukseen osallistujat olivat tyytyväisiä sen sisältöön ja selvästi kaipasivat tietoa koulumaailmastamme. Mallia tullaan toivottavasti jatkossakin soveltamaan uusille monikielisille ohjaajillemme ja laajemmin muillekin ulkomaalaisille koulutyöntekijöillemme, Tiirikainen sanoo.

Tiirikaisen lisäksi tilaisuudessa kouluttajina toimivat myös rehtori Johanna Siitari, resurssiopettaja Katarzyna Kowalska-Pachucka sekä henkilöstön kehittämispäällikkö Sanna Heino

Tänä syksynä noin 70 monikielistä oppilasta siirtyi valmistavasta opetuksesta perusopetukseen. Heistä reilu 50 on ukrainalaisia tai venäläisiä. Rekrytoidut koulunkäynninohjaajat työskentelevät Käppärän, Vähärauman, Cygnaeuksen, Kaarisillan, Myötätuulen ja Tuulikellon kouluissa.