Palvelualueet

Porin palveluverkkoa uudistetaan – vastaa kyselyyn alueesi palveluista

Kaupunginhallitus asetti 19.11.2018 toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella sivistystoimialan kouluverkkosuunnitelma 31.1.2019 mennessä sekä koulurakentamisen periaatepäätös siten, että kaupunginvaltuusto voi tehdä päätökset keväällä 2019.

Palvelualueet

– Työn edetessä on havaittu tarve tehdä kouluverkkosuunnitelmaa laajempi, koko sivistystoimialan palveluverkkoa koskeva selvitys. Ensivaiheessa selvitetään päivähoidon ja varhaiskasvatuksen, sitten perus- ja lukiokoulutuksen palveluverkko, toteaa sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäki.  

Toimikunnan tehtävänä on valmistella kaupunginhallitusta ja -valtuustoa varten vaihtoehdot eri palvelualueiden palvelumuodoista. Palveluverkkosuunnitelma vaihtoehtoineen on valmiina tammikuun loppuun mennessä. Päätös palveluverkosta saatetaan valtuuston käsittelyyn 25. maaliskuuta.  

– Koska kyse on mitä merkittävimmästä Porin kaupungin tulevaisuuteen tähtäävästä suunnitelmasta, on tärkeää, että poliittiseen vuoropuheluun ja ryhmien käsittelyyn jää riittävästi aikaa ennen kaupunginvaltuuston maaliskuista kokousta, kertoo toimikunnan puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen.   

– Maaliskuisen palveluverkkopäätöksen perusteella tehdään kaupunginvaltuuston 29. huhtikuuta pidettävälle kokoukselle ehdotus palveluverkkoa tukevien investointien periaatepäätöksestä, jotta tarvittavat investointimäärärahat voidaan ottaa huomioon valmisteltaessa vuosien 2020-2022 talousarvion ja -suunnitelman kehystä, joka käsitellään kaupunginhallituksessa kesäkuun alussa, jatkaa kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen.  

Palveluverkkoa suunniteltaessa Pori on jaettu kahdeksaan alueeseen: Ahlainen, Itä-Pori, Keski-Pori, Lavia, Länsi-Pori, Meri-Pori, Noormarkku ja Pohjois-Pori. 

Valmistelutyön aikana ja vaihtoehtoja esiteltäessä kaupunkilaiset osallistetaan mahdollisimman kattavasti. Tämän vuoksi asukkaille avataan kysely 4.–20. tammikuuta väliseksi ajaksi. Kyselyssä voi kertoa oman näkemyksensä oman alueen palveluista.  

–  Kyselyllä halutaan saada vastaus siihen, mitä alueiden palveluita eri ikäluokan ihmiset haluavat käyttää ja mitä pitäisi kehittää. Saamme tällä arvokasta pohjatietoa palveluverkkoselvitystä varten, sanoo Bergroth-Lampinen.   

Kysely tehdään verkkoon, mutta sen voi täyttää myös paperisena kirjastoissa. Koululaisten ja päiväkotilasten vanhempia lähestytään heidän omien tiedotuskanaviensa Wilman ja Muksunetin kautta.  

Verkkosivuille on kerätty dataa alueista 

Verkkosivuille www.pori.fi/palveluverkkouudistus on kerätty kaikista kahdeksasta alueesta tilastotietoja. Kokoavalta sivulta löytyy tietoja koko Porin alueesta ja kaikille alueille on kerätty omat sivustonsa ja niitä koskevat faktat.  

Alueista löytyy esimerkiksi väkimäärä, peruskoulun oppilasmäärät, päiväkotien lapsimäärät ja niiden arviot tuleville vuosille. Sivuille päivitetään alueiden tietoja sitä mukaa, kun tietoja valmistuu.  

Toimikunnan loppuraportti palveluverkkovaihtoehtoineen julkistetaan sen valmistuttua. 

Toimikunnan puheenjohtajana toimii Diana Bergroth-Lampinen, varapuheenjohtajana Anttivesa Knuuttila ja siinä ovat edustettuina kaikki valtuustossa olevat poliittiset ryhmät. Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen on toimikunnan esittelijä ja Esa Kohtamäki toimikunnan pysyvä asiantuntija.  

 

 


Palvelualueet