Handshaking bears

Porin perusturva ja Porin YH-Asunnot Oy lähtivät mukaan monimuotoista integroitua asumista muistisairaille -hankkeeseen

Porin perusturva on lähtenyt mukaan Aalto-yliopiston (Sotera) hankkeeseen, jonka tavoitteena on mahdollistaa välimuotoisen/monimuotoisen asumismallin käyttöönotto erityisesti iäkkäiden muistisairaiden osalta.

Handshaking bears

Hankkeen osapuolina ovat Aalto-yliopisto, ympäristöministeriö, Ara, suurempia kaupunkeja ja rakennuttaja yhteisöjä julkiselta sekä yksityiseltä sektorilta.

Porin perusturvassa on meneillään tuottavuusohjelma, jonka eräänä tavoitteena on palvelurakenteen keventäminen. Vanhuspalveluiden raskasta laitoshoitoa on vähennetty perusturvan alueella ja samanaikaisesti on kehitetty kotiin annettavia palveluita.

Uudenkoiviston vanhustentalot Sotera-hankkeen kohteeksi

Uudenkoiviston vanhustentalot valittiin 18.2. hankkeen pilotointikohteeksi. Kiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa ja tällä hetkellä vajaakäytössä. Kohde soveltuu erittäin hyvin hankkeen tavoitesisältöön ja tarve perusturvan ja hyvinvointialueen palvelurakenteeseen on selkeä.

Porin perusturva on vuokrannut Uudenkoiviston vanhustentalot (Kasvihuoneenkatu 1-3, Pori) Porin YH-Asunnot Oy:ltä määräaikaisella vuokrasopimuksella 1.5.2010-31.12.2030. Kiinteistössä on 65 asuinhuoneistoa ja kotihoidon tilat. Huoneistot olisivat joka tapauksessa peruskorjauksen tarpeessa.

Hankkeen lähtökohtana on palveluja tarvitsevien muistisairaiden asumisen integroituminen tavalliseen asuinyhteisöön, asumisen eriytymisen välttäminen sekä ikääntyneiden ja muistisairaiden osallisuus. Tavoitteena on kehittää asumisen ratkaisuja, jotka tukevat laadultaan hyvää asumista sekä tukevat palveluiden ja muun avun tuomista kotiin. Ratkaisut voidaan toteuttaa joko uudis- tai korjausrakentamisena.

Hankkeen kohteena olevat ratkaisut voivat muodostua yksittäisistä asunnoista rakennuskokonaisuudessa tai asunnoista ryhmämuotoisessa kohteessa. Hankkeessa tarkastellaan, miten muistisairautta sairastavat henkilöt voivat asua osallisina yhteisössä ja miten heidän eristyneisyyttään vähennetään. Tähän vaikuttavat mm. asunnon sijainti sekä rakennuksen ja piha-alueen suunnitteluratkaisut.

Muistisairaiden monimuotoisen integroidun asumisen tavoitteita ovat esim. kodikas, rauhallinen ja helposti hahmotettava tavallinen asuinympäristö; fyysinen asuinympäristö ja tilaratkaisut, mitkä tarjoavat mahdollisuuden hyvälle ja inhimilliselle elämälle hoivatarpeen kasvaessa.  Tavallinen asunto ja asumisen tilalliset ratkaisut tukevat osallisuutta ja integroitumista ja tukevat muistisairaiden heidän arjessa pärjäämistä sekä heidän yhteisöllisyyttä ympäröivässä asuinyhteisössä.


Handshaking bears