Himmelin rakennus ulkoa talvella

Porin perusturvan tuottavuusohjelman tilannekatsaus

Tuottavuusohjelma on alkuvuodesta painottunut erityisesti vanhuspalveluiden palvelurakenteen keventämiseen ja asiakasohjaukseen.

Himmelin rakennus ulkoa talvella

Edellä mainitulle ohjelmaosuudelle on jo vuonna 2020 myönnetty lisämäärärahoja ja hallittu palvelurakenteen keventäminen on käynnistynyt.

Lisäksi tuottavuusohjelman työhyvinvointiosio on käynnistynyt loppuvuodesta 2020. Muiden osa-alueiden osalta toimenpiteet etenevät ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tuottavuusohjelmaan varatuilla määrärahoilla voidaan toteuttaa tarvittava henkilöstöresursointi ja uudet digihankkeet.  

– Perusturvassa käydään läpi tuottavuusohjelman edetessä kulttuurimuutosta. Esimerkiksi henkilöstö ja resurssisiirtoja tulee kyetä tekemään yli palvelualueiden rajojen, jos toiminta ja palvelurakennemuutos sitä vaatii, sanoo perusturvan tuottavuusohjelman johtaja Marjukka Palin.

STM:n sote-uudistushankkeet ja Satasairaalan tuottavuusohjelma ovat tulleet mukaan kiinteästi perusturvassa tehtävän työn rinnalle ja niiden synkronointia jatketaan tulevaisuudessa.

Raskaan laitoshoidon keventäminen hallituksen linjauksen mukaisesti

Vanhuspalveluiden raskasta laitoshoitoa on purettu perusturvan alueella hallituksen linjauksen mukaisesti ja samanaikaisesti on kehitetty kotiin annettavia palveluita. Kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen välille kehitetään tulevaisuudessa monimuotoisia, toimintakyvyn säilymistä tukevia asumis- ja palvelukokonaisuuksia. Muutosten avulla iäkkäät ihmiset voivat asua turvallisesti ja he saavat tarpeidensa mukaiset palvelut myös kotiin.  

Himmelin nykyinen toiminta loppuu kesäkuuhun mennessä.  Tulevaisuudessa palvelukeskus Himmeli toimii alueellisesti merkittävänä sote ja gero-keskuksena.


Himmelin rakennus ulkoa talvella