Osallisuusseminaari

Porin perusturvan tuottavuusohjelman työhyvinvointiprojekti tähtää henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen

Henkilöstö on perusturvan suurin voimavara, jonka osaaminen ja jaksaminen mahdollistavat asiakkaille laadukkaat palvelut.

Osallisuusseminaari

–    Tuottavuusohjelman työhyvinvointiprojekti tähtää henkilöstön työhyvinvoinnin, työolojen ja työkyvyn tukemisen kehittämiseen merkittävän palvelurakenneuudistuksen keskellä. Perusturvassa työskentelee iso joukko tärkeää työtä tekeviä huikeita ammattilaisia, joista Porin kaupunki on erittäin ylpeä, hyvinvointiprojektin projektipäällikkö Mira Heimo-Mulinga kertoo.

Työhyvinvointi on monen asian summa, ja koostuu ihmisissä yksilöllisesti. Useimmille on esimerkiksi merkittävää kokea, että on työnantajan arvostama. Eri ihmiset kokevat arvostusta kuitenkin hyvin erilaisista asioista. Yksi kaipaa sanallista kiitosta, toinen materiaalista palkitsemista, ja joku esimerkiksi työnantajan tarjoamaa koulutusta tai joustavuutta oman työn suunnittelussa. Siksi projektissa onkin laaja ja monipuolinen toimenpidesuunnitelma, tarkoituksena on kehittää jokaisen perusturvalaisen työhyvinvointia.

–    Kuulluksi tulemisen kokemus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ovat merkittäviä työhyvinvoinnin kannalta. Sen vuoksi työhyvinvointiprojektissa panostetaan erityisesti henkilöstön osallisuuteen. Koko henkilöstölle on esimerkiksi avattu Teams-ryhmä, jossa tiedotetaan ja vastataan kysymyksiin projektista, voidaan keskustella työhyvinvoinnista ja henkilöstön tarpeista, jakaa materiaalia, koulutustärppejä ja hyviä käytäntöjä sekä saada vertaistukea ja lisätä yhteisöllisyyttä. Mira Heimo-Mulinga sanoo.

Henkilöstön ääntä kuullaan myös kaikissa projektin kehittämistoimenpiteissä. Näin voidaan saada aikaan kestävää muutosta, johon kaikki voivat sitoutua. Vuorovaikutusta ja ilmapiiriä kehitettäessä ei pelätä vaikeista asioista keskustelua tai edes konflikteja. Päinvastoin haastavien asioiden käsittely ja ratkaisu yhdessä mahdollistavat uudet oivallukset, keskinäisen ymmärryksen kasvamisen ja yhteisöllisyyden lisääntymisen.

Viime kädessä tärkein hyvinvoinnin rakentaja on jokainen itse. Rakenteita ja olosuhteita voidaan yrittää kehittää mahdollisimman hyviksi, mutta varsinaista hyvinvointia ei voi toisen puolesta tehdä. Projektin kuluessa pyritään kuitenkin tarjoamaan kattava valikoima työkaluja jokaiselle oman hyvinvointinsa tueksi.

Osana tuottavuusohjelmaa käynnistyy Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Porin perusturvan hoitotarvikejakelun kehittämisprojekti

Ilmaisjakelun piiriin kuuluvien hoitotarvikkeiden kustannukset ovat sairaanhoidossa jatkuvasti kasvava kuluerä. Tuotevalikoima on kasvussa sekä ilmaisjakelutuotteissa että muissa hoitotarvikkeissa.

Projektin tarkoituksena on luoda nykyaikainen toimintamalli hoitotarvikejakelulle Satakunnan alueelle ja parantaa hoitotarvikejakelun kokonaisprosessia erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon. Projektin tuloksena syntyvät toimintamallit pyritään monistamaan Satakunnan hyvinvointialueen käyttöön Sote-uudistuksen yhteydessä.

Uudet työryhmät

Ohjausryhmä päätti perustaa tuottavuusohjelman uusiksi työryhmiksi optimaalisen järjestämistavan työryhmän, ostopalvelumekanismi työryhmän etenkin palvelusetelijärjestelmän selvittämiseksi, kiinteistöstrategia työryhmän sekä yhteistyöryhmän.

Sote-uudistuksen toteutuessa tiedolla johtaminen korostuu ja tähän tulee myös Porin perusturvan varautua jo ennakoivasti. Tuottavuusohjelman yhteydessä on selvitettävä läpinäkyvästi palveluiden kustannukset ja samalla myös arvioida riittävä kapasiteetti kasvavaan palvelutarpeeseen. Lisäksi palvelusetelijärjestelmä tulee selvittää, mahdollisesti uudistaa ja kiinteistöstrategia laatia.

Yhteistyötä tulee kehittää ja tuottavuusohjelmassa aloitettuja hankkeita tulee laajentaa 3. ja yksityiselle sektorille erityisesti palvelurakenneuudistuksen osalta. Tavoitteena on nostaa palvelutuotantoon liittyvät strategiset asiat keskusteluun ennakoivasti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.


Osallisuusseminaari