Kirjaaminen sairaalan osastolla

Sote-opiskelijoiden tartuntatautilain mukainen soveltuvuuden arviointi harjoittelua varten opiskelijan itsearviointina

Porin perusturva on päättänyt alueella toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskeluterveydenhuollon osalta, että sote-opiskelijoiden soveltuvuuden arviointi harjoittelua varten tehdään 1.1.2019 alkaen tartuntatautilain mukaisesti opiskelijan itsearviointiin perustuen. Itsearvioinnissa noudatetaan YTHS:n toimintatapaa.

Kirjaaminen sairaalan osastolla

Soveltuvuuden arviointiin tarvitaan työntekijän tai opiskelijan suostumus. Sote-opiskelijat täyttävät itsearviointilomakkeen, jonka näyttävät harjoittelupaikan esimiehelle. Alle 18-vuotiaille ja kansainvälisille opiskelijoille opiskeluterveydenhoitaja tekee soveltuvuuslausunnon. Soveltuvuuslausunto tehdään opiskeluterveydenhuollossa myös opiskelijoille, joiden kohdalla tarvitaan lisäselvitystä tai soveltuvat harjoitteluun vain soveltuvin osin.

Kansainvälisiltä opiskelijoilta otetaan lisäksi MRSA-näyte nenästä. Positiivinen näyte ei ole harjoittelun este, vaan opiskeluterveydenhoitaja ottaa yhteyden infektioyksikköön ja opiskelija sijoitetaan sopivaan harjoittelupaikkaan. Kansainvälisiltä opiskelijoilta otetaan tarvittaessa myös keuhkokuva ja täydennetään rokotukset.

YTHS:n toimintatapa

Rokotussuojan arviointi perustuu itsearviointiin. YTHS:ssä todistuksia tehdään vain siinä tapauksessa, että opiskelija ei pysty itsenäisesti arvioimaan suojaansa tai rokotussuoja jää puutteelliseksi.

Opiskelija saa opiskelijaksi hyväksymiskirjeensä mukana rokotustietolomakkeen, joka ohjaa hänet tarkistamaan rokotussuojansa. Opiskelija säilyttää tiedot itsellään. Lomakkeessa on osio, jossa opiskelija itse vakuuttaa suojan olevan kunnossa. Tämän opiskelija voi näyttää työharjoittelupaikkaa hakiessa tai työharjoitteluun mennessään. Opiskelija voi myös halutessaan näyttää esimerkiksi terveyskortin tai potilastietojärjestelmän tulosteen, johon annetut rokotukset on merkitty.

Opiskelijoille kerrotaan ensimmäisen opiskeluvuoden infoissa käytännöistä sekä amk-terveyskyselyjen yhteydessä. Jos rokotussuoja on kunnossa, opiskelija ei ole yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon. Jos rokotussuojassa on puutteita, opiskelija voi täydentää rokotuksiaan opiskeluterveydenhuollossa. Täydennyksen jälkeen opiskelija täyttää itsearviointilomakkeen tai saa todistuksen soveltuvuudesta opiskeluterveydenhuollosta.

 


Kirjaaminen sairaalan osastolla