Havainnekuva, Satamaito

Teljän ja Liinaharjan kaupunginosiin kaavamuutoksia

Asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavaluonnokset ovat samanaikaisesti nähtävillä 7.-20. helmikuuta.

Havainnekuva, Satamaito

Teljän (Satamaidolta vapautuva meijeritontti) asemakaavan muutoksella 609 1697 pääosa tontista osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontin sijainti on kaupunkikuvallisesti näkyvä ja sillä sijaitsee historiallisesti arvokkaita rakennuksia. Satamaidon konttorirakennus suojellaan kaavassa rakennushistoriallisten, kaupunkikuvallisten ja toiminnallisten syiden takia. 

Liinaharjan kaavamuutoksella 609 1724 muutetaan käyttötarkoitusta muodostamalla neljästä pientalotontista kaksi rivitalotonttia. Noin kuuden hehtaarin alue sijaitsee Suulotintien ja Liinaharjantien risteyksessä. 

Kuva Schauman arkkitehdit oy

 


Havainnekuva, Satamaito