Perusturvan työntekijöitä keskustelemassa

Tuottavuusohjelman vaikuttavuusarviointi on valmistunut

Porin perusturvan tuottavuusohjelman vaikuttavuusarviointi on valmistunut. Vaikuttavuusarvioinnin mukaan perusturva on toteuttanut tuottavuusohjelmaa sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja saavuttanut tuottavuusohjelman mukaista kulukehitystä vuoden 2021 aikana.

Perusturvan työntekijöitä keskustelemassa

Tuottavuusohjelman vaikuttavuusarvioinnissa kartoitettiin ja tuotiin yhteen vuosien 2020-2021 välisenä aikana tehdyt toimenpiteet. Toimenpiteiden vaikutuksia arvioitiin sekä toiminnallisuuden että kustannusten kautta. 
 
Tuottavuusohjelman aikana perusturvan toimintaa on kehitetty laajasti: esimerkiksi ikäihmisten palvelualueella on kehitetty kotihoitoa ympärivuorokautiseksi, otettu käyttöön etähoiva ja lääkeautomaatit ja kehitetty omaishoidon tukimuotoja. Lisäksi Noormarkun kotiinkuntoutusyksikön toimintaa on kehitetty ja laajennettu. Nämä muutokset ovat osaltaan vaikuttaneet sairaalan hoitoketjujen parantumiseen. 
 
Kehittämistyö ja toiminnan muutokset ovat selvästi vaikuttaneet kulukehitykseen. Esimerkiksi ikäihmisten palveluissa toimintakulut ovat jopa pienemmät kuin tuottavuusohjelman tavoitteissa määriteltiin. Raskasta palvelurakennetta on kyetty purkamaan ja samalla kehitetty kotiin annettavia palveluita.
 
Tuottavuusohjelman vaikuttavuuden arvioinnissa huomioitiin myös koronaviruspandemian vaikutukset sekä kansallinen trendi mielenterveys- ja lasten ja perheiden palveluiden kysynnän kasvusta. 
 
− Muutoksia on viime vuosien aikana viety eteenpäin järjestelmällisesti perusturvan eri palvelualueilla. Tuottavuusohjelman ytimessä on ollut asiakkaiden palveluiden parantaminen ja hyvinvoiva henkilöstö. Vaikuttavuusarvioinnin perusteella laadittiin ehdotus jatkokehittämisen painopisteiksi, joten työ jatkuu edelleen, kertoo tuottavuusohjelman projektijohtaja Marjukka Palin. 
 


Perusturvan työntekijöitä keskustelemassa