Ihmisiä viettämässä talvipäivää Kirjurinluodossa

Yhteistyöllä rakennetaan tulevaa hyvinvointialuetta myös tuottavuusohjelman puitteissa

Tuottavuusohjelman tavoitteena on ollut yhteistyön vahvistaminen erityisesti organisaatioiden rajapinnoilla.

Ihmisiä viettämässä talvipäivää Kirjurinluodossa

Hoitoketjujen kehittämisellä voidaan parantaa tiedonkulkua ja sopia hoitokokonaisuuden saumattomasta toteuttamisesta hoidon eri portailla.

Palveluita on sovitettu yhteen kuluneen vuoden aikana ja hoito- ja palveluketjut ovat tulleet sujuvimmiksi. Yhteistyötä on kehitetty myös perusturvan eri palvelualueiden välillä. Erityisesti palvelutarpeen arviointia on kehitetty syksyn aikana sairaalapalveluiden ja iäkkäiden palveluiden välillä. Asiakasohjauksen prosessi on nopeutunut ja asiakkaiden yhteydenotto on helpottunut.

–    SBM-järjestelmän avulla asiakkaiden tarpeisiin on pystytty vastaamaan tarkoituksenmukaisemmin ja palveluohjauksen ammattilaisten työ on helpottunut. Iäkkäiden asiakasohjaukseen on yksi numero: 044 701 0328, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja Pirjo Rehula kertoo.

Lapsiperheiden palveluissa toimintaa kehitetään edelleen

Verkkopalveluita laajennetaan Pyydä apua- napin (applikaation) avulla. Palvelu on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Palvelu on käytössä aina ja kaikkialla eikä kysyjän tarvitse etsiä oikeaa henkilöä tai tahoa kysymykselleen tai avunpyynnölleen tai jonottaa ajanvarauspuhelimessa. Palvelua voi käyttää helposti kuka tahansa, jopa nimettömänä. Napin kautta tulleisiin kyselyihin ja tiedusteluihin vastaa perusturvan ammattihenkilöstö.

–    Kyseessä on Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen ja rakenneuudistus -hankkeen yhteistyönä tapahtuvaa kehittämistä. Porin perusturvan tuottavuusohjelman tavoitteet ovat linjassa SOTE-uudistuksen kanssa, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen sanoo.

Työhyvinvoinnin osalta panostetaan edelleen erityisesti henkilöstön työkyvyn tukeen työnohjauksilla, työyhteisövalmennuksilla ja esimiestyötä tukemalla.

–    Johtaminen ja työyhteisön vuorovaikutus vaikuttavat voimakkaasti henkilöstön työhyvinvointiin. Työhyvinvointiprojektissa tarjotaan siksi tukea ja työkaluja näihin teemoihin, työhyvinvointiprojektin projektipäällikkö Mira Heimo-Mulinga sanoo.

 


Ihmisiä viettämässä talvipäivää Kirjurinluodossa