Kirjurinluodon uimaranta

Yrittäjä: haluatko tukea porilaisten nuorten työllistämiseen kesäksi?

Porin kaupunki jakaa Porissa toimiville yrityksille 300 000 euroa nuorten työllistämiseen. Lisäksi vuonna 2003 ja 2004 syntyneet nuoret voivat itse hakea kesätyöseteliä.

Kirjurinluodon uimaranta

Porin kaupunki jakaa porilaisia nuoria työllistäville Porissa toimiville yrityksille 300 000 euroa. Porissa toimiva yritys voi hakea kesätyöpaikkatukea palkatessaan vuonna 1999-2004 syntyneen porilaisen nuoren kesätöihin vähintään 2–6 viikon ajaksi. Lisäksi tukea myönnetään iästä riippumatta porilaisesta tai Porista kotoisin olevasta opiskelijasta, joka suorittaa opiskeluunsa liittyvää pakollista palkallista harjoittelua. Rahalla arvioidaan tuettavan noin 700 koululaisen ja opiskelijan kesätyöllistymistä. 

Lisätietoja ja hakemus kesätyöpaikkatuesta

Lisäksi Porin kaupunki arpoo sadalle vuonna 2003-2004 syntyneelle porilaiselle nuorelle kesätyösetelin, joita nuoren on itse haettava. Kesätyöseteli takaa sen, että nuoresta saa ehtojen mukaisen tuen riippuen kesätyön pituudesta. Kesätyösetelin arvo vaihtelee 85 eurosta 510 euroon työsopimuksen pituuden mukaan. Työaika on oltava vähintään 30 tuntia viikossa ja palkan kyseisen alan työehtosopimuksen mukainen kesätyöntekijän palkka, kuitenkin vähintään viisi euroa tunnilta. 

Kun nuori on saanut kesätyöpaikan, työnantaja täyttää kesätyösetelin loppuun ja lähettää sen hakemuksessa määriteltyyn Porin kaupungin toimipisteeseen.

Lisätietoja kesätyösetelistä.

Samasta nuoresta ei voi saada kesätyöpaikkatukea ja kesätyöseteliä. Mutta yritys voi palkata esimerkiksi kesätyöpaikkatuen avulla 16–19 -vuotiaan nuoren/nuoria ja ottaa lisäksi kesätyösetelillä 14–15 -vuotiaan töihin. 


Kirjurinluodon uimaranta