Liikuntaa lapsille

Uimakoululaisia keskustan uimahallissa

Liikuntapalvelujen yhtenä painopistealueena on lasten ja perheiden liikuntaan kannustaminen erilaisten perheliikuntatapahtumien ja ohjattujen toimintojen kautta, kuten Lasten Liikuntamaa ja uimakoulut eri vuodenaikoina.