Hinnasto ja veden mittaus

Vesi-ja jätevesilaskutus

Vesilasku koostuu mittarin koon mukaan määräytyvästä vedenkulutukseen perustuvasta vesi- ja jätevesimaksusta, puhtaan veden ja jäteveden perusmaksusta sekä tontin kokoon perustuvasta hulevesimaksusta. Pienkiinteistöjä laskutetaan kuusi kertaa vuodessa ja suurempia kuluttajia 1-2 kuukauden välein. Täältä löydät Porin Veden voimassa olevat taksat ja palveluhinnaston.

Talousveden ja jäteveden yhteenlaskettu kulutusmaksu on Porissa yksi Suomen edullisimmista, veroineen yhteensä 3,77 € kuutimetriä kohti. Vesilitran hinta jätevesimaksuineen on siten 0,00377 euroa.

Kuluttajilta pyydetään mittarilukema kerran vuodessa. Mittarinlukemaan perustuvassa tasauslaskussa asiakkaita laskutetaan todellisen kulutuksen perusteella. Muut laskutuserät perustuvat arvioituun laskutukseen. Mikäli kiinteistön vedenkulutus olennaisesti muuttuu, siitä tulee ilmoittaa vesilaskutukseen.

Porin Vesi on asentamassa kuluttajille vaiheittain etäluettavia vesimittareita 2022 alkaen. Niiden mukaisesta laskutuksesta on enemmän tietoa alla.

Kulutuslaskutukseen liittyvissä asioissa palvellaan numerossa (02) 621 2072 sekä työlaskutukseen liittyvissä asioissa numerossa (02) 621 2588.

Vesimittarin lukeman ilmoittaminen onnistuu helposti rekisteröitymällä Porin Veden Online-palveluun.

Veden mittaus, perinteinen vesimittari

Vedenkulutus mitataan Porin Veden kiinteistöön asentamilla ja omistamilla mittareilla. Yleensä mittareita on taloa kohti yksi eli esimerkiksi kerrostaloihin menee yksi lasku, jonka taloyhtiö tai kiinteistöhoitofirma jakaa sopimallaan tavalla asukkaiden tai huoneistojen määrällä.

Kerran vuodessa kiinteistön omistajat ilmoittavat mittarilukeman. Mikäli sitä ei ilmoiteta, käytetään käyttäjien määrään perustuvaa arviolaskutusta, joka tasataan viimeistään mittarivaihdon yhteydessä suoritettavassa luennassa. Vaihto- ja tarkastusväli omakotitaloissa on noin 10 vuotta.

Veden mittaus, etäluettava vesimittari

Porin Vesi siirtyy vaiheittain etäluettavien vesimittareiden käyttöön vuodesta 2022 alkaen. Kun kiinteistöön on asennettu etäluettava vesimittari, loppuu mittarilukemien vuosittainen ilmoitus ja veden arvio- ja tasauslaskutukseen perustuva vesilaskutus mittarin vaihtoa seuraavaan vuoteen mennessä. Laskutus tapahtuu tällöin kahden kuukauden välein ajantasaiseen todelliseen kulutukseen perustuvasti.

Vesimittarin tarkistus

Vesimittarin voi tarkastuttaa myös muulloin, jos esimerkiksi epäilee vuotoa. Tällöin vaihdosta peritään vaihto- ja tarkastusmaksu, joka määräytyy mittarin koon mukaan. Mikäli mittavirhe ylittää todellisen kulutuksen +/- 5%:lla, tarkastusmaksua ei peritä.

Mittariasioissa palvellaan numerossa (02) 621 2562.