Omistajan vaihdos

Kiinteistön omistajan vaihtuessa vesi- ja/tai viemärisopimus on siirrettävä uuden omistajan nimiin. Liittymissopimuksella siirretään kiinteistön liittymät myyjältä ostajalle ja asiakaspalvelusopimuksella sovitaan vesi- ja jätevesilaskutuksen alkamisesta. Mikäli sopimuksen siirtoa ei tehdä, tonttijohto suljetaan ja uudelleen avaamisesta peritään avausmaksu.

Ostaja ja myyjä sopivat luovutuslukeman ja -päivän keskenään. Entinen omistaja päättää sopimuksensa kirjallisesti Ilmoitus kiinteistön omistajan vaihtumisesta -lomakkeella. Vastaavasti uusi omistaja täyttää lomakkeen omalta osaltaan. Lomake palautetaan Porin Veden asiakaspalveluun: asiakaspalvelu.porinvesi@pori.fi. Vanha omistaja vastaa liittymästä, kunnes uusi omistaja on ilmoittanut tietonsa ja allekirjoittanut sopimuksensa. Uusi omistaja voi allekirjoittaa sopimuksen vasta, kun Porin Vesi on hyväksynyt liittymän siirron.

Sopimuksen voi tehdä Porin Veden asiakaspalvelussa. Sopimuksen liitteenä vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot, sopimusehdot ja taksat.

Kiinteistön vuokraaminen

Porin Vesi ei tee käyttösopimusta kiinteistön vuokralaisen kanssa.