Liittyminen ja tilaustyöt

Kiinteistönomistaja huolehtii tonttijohdon ja -viemärin rakentamisesta ja kunnossapitämisestä. Runkovesijohtoihin liittymisen tekee aina Porin Vesi asiakkaan tilauksesta laskutettavana työnä.

Ohjeet:

  • Hakemuksen tekemiseksi ota yhteyttä Porin Veden asiakaspalveluun, puh. 02-621 2070 klo 9-15
  • Kiinteistölle laaditaan ennakkotietojen ja liittymishakemuksen perusteella tarvittavat asiakirjat ja tehdään liittymislasku.
  • Allekirjoita asiakirjat, hanki mahdolliset luvat sopimuksen liitteeksi, maksa liittymismaksu ja mahdollinen työstä määräytyvä vakuus ennen työn aloittamista.
  • Toimita liitosilmoitus valitsemallesi lvi-suunnittelijalle vesi- ja viemärisuunnitelmien laatimista varten.
  • Suunnittelija laatii sisä- ja ulkopuoliset vesi- ja viemärisuunnitelmat ja toimittaa ne tarkastettavaksi Porin kaupungin rakennusvalvontaan. Jos liittyvä kiinteistö sijaitsee viemäriverkoston ulkopuolella, on suunnitelmat hyväksytettävä ympäristönsuojelussa.
  • Vesi- ja viemärikartat rakentajille ja suunnittelijoille saa Porin kaupungin asiakaspalvelusta.
  • Rakennusvalvonta toimittaa ulkopuolisen vesi- ja viemärisuunnitelman Porin Vedelle työn suorittamista varten.
  • Työtilaus tonttijohto- ja viemäriliittymien liitostyöstä ja mittaroinnista, ym. laskutettavista töistä tehdään kirjallisena ja laskutetaan kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaan. Apua työtilauksen tekemiseen saat asiakaspalvelusta puh. 02-621 2070.
  • Työn suorittamisajankohdasta sovitaan aina erikseen putkimestarin kanssa, puh. 044 701 2568.
  • Kiinteistönomistaja voi eräissä tapauksissa hoitaa itse kaivuutyöt tekemällä ilmoituksen kadunpitäjälle Porin kaupungin asiakaspalveluun.

Liitoskohtalausunnon tilaus -lomake ja liitostöiden työtilaus -lomake löytyvät lomake-sivulta.

Kiinteistön käytössä olevia tonttijohtoja koskevat uusinnat ja korjaukset hoidetaan Porin Vedessä (02) 621 2070.

Tietoa viemäreiden padotuskorkeuksista.