Avustukset

Parhaillaan haettavana olevat avustukset

Tapahtuma-avustus, jatkuva haku

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan. Järjestäjänä voi olla yhdistys, yritys, yhteisö tai useita toimijoita yhdessä.

Hakemuslomake, tapahtuma-avustus

Järjestön starttiavustus, jatkuva haku

Avustus on tarkoitettu toimintaansa aloittavalle yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen. Avustuksen suuruus on 200 euroa, ja sitä voi hakea ainoastaan yhdistyksen perustamisvuotena. Avustus maksetaan yhdistyksen rekisteröinti-ilmoitusta vastaan. Avustusta haetaan lähettämällä yhdistyksen yhteystiedot, tilitiedot ja rekisteröinti-ilmoitus osoitteeseen kirjaamo@pori.fi.

Toimintatonni, jatkuva haku

Avustus on tarkoitettu rajatun osallistujaryhmän toiminnan mahdollistamiseen. Avustuksen määrä on 1000 euroa, ja sitä ei saa käyttää hankintoihin. Hakemuksessa tulee perustella, miten avustuksella toteutettava toiminta liittyy kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä kuvata, mitä hyötyjä toiminnalla tavoitellaan ja millainen kohderyhmä avustuksesta hyötyy. Hakemukseen tulee liittää tilinumero. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@pori.fi.

 

Hakuaika seuraaviin avustuksiin vuodelle 2021 on päättynyt

Hankeavustus, haku päättyi 26.5.2021

Hankeavustuksiin vuodelle 2021 varatut määrärahat on jaettu, joten hankeavustusten haku on suljettu. Seuraava haku aukeaa tammikuussa 2022.

Avustus on tarkoitettu yhdistysten toteuttamiin hankkeisiin. Kaupungilta voi hakea korkeintaan 30 %:n rahoitusosuutta 1-3 vuoden mittaiseen hankkeeseen, jonka päärahoitus tulee joltain muulta rahoittajalta. Kaupunki voi myös toimia enintään vuoden mittaisen esiselvitys-, kokeilu- tms. hankkeen päärahoittajana, jolloin rahoitus voi olla jopa 90 % hankkeen kustannuksista.

Voit tutustua hankeavustuksen hakukysymyksiin ennakkoon tämän linkin tiedostosta. Huomaathan, että varsinainen hakemus on täytettävä sähköisesti hakulomakkeen kautta. Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan, kun haku on jälleen käynnissä.

Yksityistieavustus, haku päättyi 31.3.2021 klo 15

Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea edellisen vuoden kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lautakunnalta.

Vuoden 2020 yksityistieavustusten hakuaika on päättynyt 31.3.2021. Vuoden 2021 avustukset tulevat hakuun tammikuussa 2022.

Avustus myönnetään tielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta. Lisäksi avustuksen saaminen edellyttää, että tiekunta on huolehtinut siitä, että tien käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiellosta liikennöidä, on tehty ilmoitus kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään Digiroadiin, sekä tien vastuuhenkilöstä yksityistierekisteriin, jota pitää Maanmittauslaitos.

Tiekunnan on toimitettava tekniselle lautakunnalle tilinpäätöstiedot, joiden tulee perustua tiekunnan kokouksessa hyväksyttäviin tositteisiin. Talkootöitä ei hyväksytä kunnossapitokustannuksiin, eikä pihateitä avusteta. 

Lisätietoja Yksityistiet-sivulla.

Toiminta-avustukset, haku päättyi 14.3./8.4.2021

Hakuaika kulttuurin, nuorisotyön, liikunnan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta-avustuksiin on 22.2.-14.3. Avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua. Yhdistys voi hakea yhtä tai useampaa toiminta-avustusta, mutta samaan toimintaan ei voi saada useita avustuksia. Toiminta-avustusta myönnetään ainoastaan yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan.  

Asiointipalveluun kirjautumista varten tarvitaan verkkopankkitunnukset (Suomi.fi tunnistautuminen). Palvelun kautta voit jättää myös liitteitä, joten varmistathan, että tarvittavat liitteet ovat käytettävissäsi. 

Käsittelyyn otetaan vain hakemukset, jotka on lähetetty asiointipalvelun kautta. Hakemuksen voi tallentaa keskeneräisenä ja sen täyttämistä pääsee jatkamaan avaamalla ko. hakemuksen linkin ja kirjautumalla verkkopankkitunnuksilla palveluun uudestaan. Kaikki palvelun kautta lähetetyt hakemukset löytyvät Omat asiat -välilehdellä, josta myös keskeneräiset hakemukset löytyvät. Keskeneräisiä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemuslomakkeet sulkeutuvat hakuajan päättyessä 14.3.2021, jonka jälkeen lomakkeita ei pääse enää käsittelemään eikä lähettämään asiointipalvelun kautta.

Voit tutustua toiminta-avustusten hakukysymyksiin ennakkoon alla olevista linkeistä. Huomaathan, että varsinainen hakemus avustukseen on täytettävä sähköisen hakulomakkeen kautta.

 

Avustusohjeet löydät alla olevista linkeistä:

Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen avustusohjeet 2021
Kulttuurin avustusohjeet 2021 
Liikunnan ja nuorisotyön avustusohjeet 2021
 

Avustusinfot vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Mitä avustuksia kaupungilta on haettavissa? Miten niitä haetaan? Koska hakuaika on? Millä perusteilla avustuksia myönnetään?

Porin kaupungin avustusperiaatteet on uudistettu kaupunginhallituksen päätöksellä 28.9.2020. Tämän myötä osa entisistä avustuksista poistuu käytöstä, uusia avustuksia on tulossa haettavaksi ja hakuajat ja -tavat saattavat muuttua. Samalla kaupunki tarkistaa kriteereitä, joiden perusteella avustukset myönnetään. Lisäksi otetaan käyttöön raportointi, eli jokaisen avustusta saaneen on jatkossa raportoitava avustuksen käytöstä.

Toiminta-avustuksesta järjestetyn infotilaisuuden materiaalit löytyvät alta:

Avustustyöryhmä järjesti yhdistyksille ja muille avustuksista kiinnostuneille toimijoille infotilaisuuksia vuoden 2020 lopulla. Tilaisuuksissa esitetty materiaali löytyy alta. 

Avustusinfot 27.11. ja 2.12.2020 materiaali (PowerPoint) 

 

Avustusperiaatteet

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.9.2020 avustusperiaatteet. Avustusperiaatteet koskevat kaikkia Porin kaupungin yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille myöntämiä avustuksia sekä kaupungin myöntämiä tapahtuma-avustuksia ja kevytavustuksia, joita voivat hakea myös muut toimijat. Muilta osin yrityksiin tai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat avustukset (kuten työllistämisavustukset) tai kaupungin edelleen jakamat avustukset eivät kuulu avustusperiaatteissa säädeltyihin.

Porin kaupungin avustukset jaetaan viiteen kategoriaan:

  • Kumppanuussopimuksiin perustuvat avustukset  
  • Toiminta-avustukset
  • Hankeavustukset
  • Tapahtuma-avustukset
  • Kevytavustukset

Lisäksi tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksia ja kaupunginhallitus myöntää hissiavustuksia. Näitä avustuksia ei ole kuvattu alla olevassa asiakirjassa, mutta avustusperiaatteet koskevat niitä soveltuvin osin.

 

Ota yhteyttä:

Tiina.M Toivonen
Controller
Konsernipalvelut
Talous- ja hallintoyksikkö / Suunnittelu ja seuranta
Otavankatu 5 28100 Pori