Avustukset

Parhaillaan haettavana olevat avustukset

Rakkaudella porilaisille -hyvinvointiraha, hakuaika 17.1.2021 asti

Siirtymäajan avustus, hakuaika 1.-17.1.2021

Avustus on kohdennettu yleishallinnon avustusta tai työllisyysmäärärahoista myönnettyä hanke- tai toiminta-avustusta vuonna 2020 saaneille yhdistyksille ja ruoka-apua jakaville yhdistyksille, joilla on palkattua henkilöstöä tai säännöllisiä tilavuokria. Avustusta voidaan myöntää yhdistyksen akuutin kassavajeen perusteella siihen asti, että vuoden 2021 toiminta-avustuksista on tehty päätökset. Siirtymäajan avustus vähennetään yhdistykselle myöhemmin mahdollisesti myönnettävästä avustuksesta.

Tarkemmat ohjeet on lähetetty 30.12. niille yhdistyksille, joita haku koskee. Kirjeen voi pyytää osoitteesta kirjaamo@pori.fi.

Hankeavustus, jatkuva haku

Avustus on tarkoitettu yhdistysten toteuttamiin hankkeisiin. Kaupungilta voi hakea korkeintaan 30 %:n rahoitusosuutta 1-3 vuoden mittaiseen hankkeeseen, jonka päärahoitus tulee joltain muulta rahoittajalta. Kaupunki voi myös toimia enintään vuoden mittaisen esiselvitys-, kokeilu- tms. hankkeen päärahoittajana, jolloin rahoitus voi olla jopa 90 % hankkeen kustannuksista.

Hakemuslomake, hankeavustus

Tapahtuma-avustus, jatkuva haku

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan. Järjestäjänä voi olla yhdistys, yritys, yhteisö tai useita toimijoita yhdessä.

Hakemuslomake, tapahtuma-avustus

Järjestön starttiavustus, jatkuva haku

Avustus on tarkoitettu toimintaansa aloittavalle yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen. Avustuksen suuruus on 200 euroa, ja sitä voi hakea ainoastaan yhdistyksen perustamisvuotena. Avustus maksetaan yhdistyksen rekisteröinti-ilmoitusta vastaan. Avustusta haetaan lähettämällä yhdistyksen yhteystiedot, tilitiedot ja rekisteröinti-ilmoitus osoitteeseen kirjaamo@pori.fi.

Toimintatonni, jatkuva haku

Avustus on tarkoitettu rajatun osallistujaryhmän kertaluonteisen toiminnan mahdollistamiseen. Avustuksen määrä on 1000 euroa, ja sitä ei saa käyttää hankintoihin. Avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@pori.fi.

Avustusinfot vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Mitä avustuksia kaupungilta on haettavissa? Miten niitä haetaan? Koska hakuaika on? Millä perusteilla avustuksia myönnetään?

Porin kaupungin avustusperiaatteet on uudistettu kaupunginhallituksen päätöksellä 28.9.2020. Tämän myötä osa entisistä avustuksista poistuu käytöstä, uusia avustuksia on tulossa haettavaksi ja hakuajat ja -tavat saattavat muuttua. Samalla kaupunki tarkistaa kriteereitä, joiden perusteella avustukset myönnetään. Lisäksi otetaan käyttöön raportointi, eli jokaisen avustusta saaneen on jatkossa raportoitava avustuksen käytöstä.

Avustustyöryhmä järjesti yhdistyksille ja muille avustuksista kiinnostuneille toimijoille infotilaisuuksia vuoden 2020 lopulla. Tilaisuuksissa esitetty materiaali löytyy alta. 

Avustusinfot 27.11. ja 2.12.2020 materiaali (PowerPoint) 

 

Avustusperiaatteet

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.9.2020 avustusperiaatteet. Avustusperiaatteet koskevat kaikkia Porin kaupungin yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille myöntämiä avustuksia sekä kaupungin myöntämiä tapahtuma-avustuksia ja kevytavustuksia, joita voivat hakea myös muut toimijat. Muilta osin yrityksiin tai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat avustukset (kuten työllistämisavustukset) tai kaupungin edelleen jakamat avustukset eivät kuulu avustusperiaatteissa säädeltyihin.

Porin kaupungin avustukset jaetaan viiteen kategoriaan:

  • Kumppanuussopimuksiin perustuvat avustukset  
  • Toiminta-avustukset
  • Hankeavustukset
  • Tapahtuma-avustukset
  • Kevytavustukset

Lisäksi tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksia ja kaupunginhallitus myöntää hissiavustuksia. Näitä avustuksia ei ole kuvattu alla olevassa asiakirjassa, mutta avustusperiaatteet koskevat niitä soveltuvin osin.

 

Sivistystoimialan avustukset 2021

Sivistystoimialan avustuksia haetaan ajalla 22.2.-14.3.2021. 
Avustusohjeet ja hakulomakkeet lisätään myöhemmin. 

Kulttuurin avustusten yhteyshenkilö: Tiina Lehtonen, tiina.k.lehtonen@pori.fi tai puh. 044 701 1250.

Liikunnan ja nuorisotyön avustusten yhteyshenkilö: Nanna Grönman, nanna.gronman@pori.fi tai puh. 044 701 1405.

 

Yksityistieavustukset

Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea edellisen vuoden kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lautakunnalta.

Vuoden 2019 yksityistieavustusten hakuaika on päättynyt 31.3.2020.

Vuoden 2020 avustukset tulevat hakuun tammikuussa 2021. 

Lisätietoja Yksityistiet-sivulla.

Ota yhteyttä:

Tiina.M Toivonen
Controller
Konsernipalvelut
Talous- ja hallintoyksikkö / Suunnittelu ja seuranta
Otavankatu 5 28100 Pori