Avustukset

Vuoden 2022 avustusten haku

Toiminta-avustusten hakuaika 1.-23.11.

Yhdistysten ja seurojen toiminta-avustukset liikuntaan, nuorisotoimintaan, kulttuuritoimintaan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen vuonna 2022 ovat haettavissa 1.-23.11.2021. Haku tapahtuu sähköisillä lomakkeilla, joiden linkit julkaistaan hakuajan alkaessa.

Ennen hakuajan alkamista järjestetään lisäksi erillinen hakuinfo, jossa käydään läpi hakuohjeet sekä opastetaan hakulomakkeen täyttämisessä. Tilaisuuden ajankohta on 1.11.2021.

Avustusohjeet:
Kulttuurin avustusohjeet 2022 
Liikunnan ja nuorisotoiminnan avustusohjeet 2022
Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen avustusohjeet 2022

Yhteyshenkilöt:
Kulttuuri: Tiina Lehtonen, tiina.k.lehtonen@pori.fi tai puh. 044 701 1250
Liikunta ja nuorisotoiminta: Nanna Grönman, nanna.gronman@pori.fi tai puh. 044 701 1405
Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistäminen: Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi tai puh. 044 701 7905

 

Haettavana olevat vuoden 2021 avustukset

Järjestön starttiavustus, jatkuva haku

Avustus on tarkoitettu toimintaansa aloittavalle yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen. Avustuksen suuruus on 200 euroa, ja sitä voi hakea ainoastaan yhdistyksen perustamisvuotena. Avustus maksetaan yhdistyksen rekisteröinti-ilmoitusta vastaan. Avustusta haetaan lähettämällä yhdistyksen yhteystiedot, tilitiedot ja rekisteröinti-ilmoitus osoitteeseen kirjaamo@pori.fi.

 

Hakuaika seuraaviin avustuksiin vuodelle 2021 on päättynyt

Tapahtuma-avustus, hakuaika päättyi 11.10.2021

Tapahtuma-avustuksia ei voi enää hakea vuonna 2021 järjestettäviin tapahtumiin. Avustushaku vuonna 2022 järjestettäviin tapahtumiin aukeaa marraskuussa.

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan. Järjestäjänä voi olla yhdistys, yritys, yhteisö tai useita toimijoita yhdessä.

Tapahtuma-avustusta voi hakea ympäri vuoden, kuitenkin viimeistään 2 kuukautta ennen tapahtumaa. 

Toimintatonni, hakuaika päättyi 30.9.

Toimintatonniavustusten haku vuodelle 2021 on päättynyt, sillä tarkoitukseen varatut määrärahat on jaettu. Haku vuodelle 2022 aukeaa marraskuussa.

Avustus on tarkoitettu rajatun osallistujaryhmän kertaluontoisen tai muuten kestoltaan rajatun (esim. tapahtumasarja) toiminnan mahdollistamiseen. Avustuksen määrä on 1000 euroa. Toimintatonnia ei myönnetä yhdistyksen perustoimintaan eikä sitä saa käyttää käyttöomaisuushankintoihin. 

Hakemuksessa tulee perustella, miten avustuksella toteutettava toiminta liittyy kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä kuvata, mitä hyötyjä toiminnalla tavoitellaan ja millainen kohderyhmä avustuksesta hyötyy. Lisäksi tulee eritellä toiminnan kustannukset.

Hankeavustus, haku päättyi 26.5.2021

Hankeavustuksiin vuodelle 2021 varatut määrärahat on jaettu, joten hankeavustusten haku on suljettu. Seuraava haku aukeaa tammikuussa 2022.

Avustus on tarkoitettu yhdistysten toteuttamiin hankkeisiin. Kaupungilta voi hakea korkeintaan 30 %:n rahoitusosuutta 1-3 vuoden mittaiseen hankkeeseen, jonka päärahoitus tulee joltain muulta rahoittajalta. Kaupunki voi myös toimia enintään vuoden mittaisen esiselvitys-, kokeilu- tms. hankkeen päärahoittajana, jolloin rahoitus voi olla jopa 90 % hankkeen kustannuksista.

Voit tutustua hankeavustuksen hakukysymyksiin ennakkoon tämän linkin tiedostosta. Huomaathan, että varsinainen hakemus on täytettävä sähköisesti hakulomakkeen kautta. Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan, kun haku on jälleen käynnissä.

Yksityistieavustus, haku päättyi 31.3.2021

Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea edellisen vuoden kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lautakunnalta.

Vuoden 2020 yksityistieavustusten hakuaika on päättynyt 31.3.2021. Vuoden 2021 avustukset tulevat hakuun tammikuussa 2022.

Avustus myönnetään tielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta. Lisäksi avustuksen saaminen edellyttää, että tiekunta on huolehtinut siitä, että tien käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiellosta liikennöidä, on tehty ilmoitus kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään Digiroadiin, sekä tien vastuuhenkilöstä yksityistierekisteriin, jota pitää Maanmittauslaitos.

Tiekunnan on toimitettava tekniselle lautakunnalle tilinpäätöstiedot, joiden tulee perustua tiekunnan kokouksessa hyväksyttäviin tositteisiin. Talkootöitä ei hyväksytä kunnossapitokustannuksiin, eikä pihateitä avusteta. 

Lisätietoja Yksityistiet-sivulla.

 

Avustusinfot vuoden 2021 avustusten hakemisesta

Mitä avustuksia kaupungilta on haettavissa? Miten niitä haetaan? Koska hakuaika on? Millä perusteilla avustuksia myönnetään?

Porin kaupungin avustusperiaatteet on uudistettu kaupunginhallituksen päätöksellä 28.9.2020. Tämän myötä osa entisistä avustuksista poistuu käytöstä, uusia avustuksia on tulossa haettavaksi ja hakuajat ja -tavat saattavat muuttua. Samalla kaupunki tarkistaa kriteereitä, joiden perusteella avustukset myönnetään. Lisäksi otetaan käyttöön raportointi, eli jokaisen avustusta saaneen on jatkossa raportoitava avustuksen käytöstä.

Toiminta-avustuksesta järjestetyn infotilaisuuden materiaalit löytyvät alta:

Avustustyöryhmä järjesti yhdistyksille ja muille avustuksista kiinnostuneille toimijoille infotilaisuuksia vuoden 2020 lopulla. Tilaisuuksissa esitetty materiaali löytyy alta. 

Avustusinfot 27.11. ja 2.12.2020 materiaali (PowerPoint) 

 

Avustusperiaatteet

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.9.2020 avustusperiaatteet. Avustusperiaatteet koskevat kaikkia Porin kaupungin yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille myöntämiä avustuksia sekä kaupungin myöntämiä tapahtuma-avustuksia ja kevytavustuksia, joita voivat hakea myös muut toimijat. Muilta osin yrityksiin tai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat avustukset (kuten työllistämisavustukset) tai kaupungin edelleen jakamat avustukset eivät kuulu avustusperiaatteissa säädeltyihin.

Porin kaupungin avustukset jaetaan viiteen kategoriaan:

  • Kumppanuussopimuksiin perustuvat avustukset  
  • Toiminta-avustukset
  • Hankeavustukset
  • Tapahtuma-avustukset
  • Kevytavustukset

Lisäksi tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksia ja kaupunginhallitus myöntää hissiavustuksia. Näitä avustuksia ei ole kuvattu alla olevassa asiakirjassa, mutta avustusperiaatteet koskevat niitä soveltuvin osin.

Avustusperiaatteet

 

Ota yhteyttä:

Tiina.M Toivonen
Controller
Konsernipalvelut
Talous- ja hallintoyksikkö / Suunnittelu ja seuranta
Otavankatu 5 28100 Pori