Info

Tervetuloa Ympäristöpolulle!


Ympäristöpolku on viitoitettu tueksi lasten ja nuorten ympäristökasvatuksessa. Ympäristöpolun materiaalien laadinnassa on huomioitu valtakunnalliset opetussuunnitelmat, erityisesti kestävän elämäntavan edistäminen ja koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt. Ympäristöpolun sisällöt on suunniteltu Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluissa (1.9.2020 alkaen elinvoima- ja ympäristötoimiala).


Ympäristöpolku sisältää vierailuohjelman varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle eli lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Eri ikäluokille tarjottavat sisällöt liittyvät kiertotalouden edistämiseen ja jätteen vähentämiseen. Vierailuohjelman lisäksi Ympäristöpolku sisältää Kestävä ja vastuullinen kuluttaminen - sekä Yyterin luonto -oppimiskokonaisuudet. Ympäristöpolun alle on myös koottu muuta Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden kokoamaa materiaalia ympäristökasvatuksen tueksi, kuten tietoa teemapäivistä ja -viikoista.

Tavoitteista


Ympäristöasiat ovat yhä enemmän osa arkeamme ja niitä päätöksiä, joita nyt ja tulevaisuudessa teemme – ja joita lapset ja nuoret tulevat tekemään. Siksi on luontevaa, että kaikille tarjottaisiin mahdollisuus oppia ja sisäistää tapa elää, kuluttaa ja toimia yhdessä kestävän yhteiskunnan ja ympäristön edistämiseksi. Ympäristöpolun tavoitteena on auttaa opettajia elävöittämään ympäristöaiheisiin liittyvää opetustaan ja olla tukena välillä haastavienkin aiheiden käsittelyssä.

Anna palautetta


Voit lähettää vapaata palautetta ympäristöpolusta osoitteeseen heli.valimaa@pori.fi. Kaikki palaute ja ideat ovat tervetulleita ja auttavat kehittämään Ympäristöpolkua toimivammaksi!

Ympäristöpolun ikäryhmittäiset oppimispaketit on laadittu osana valtakunnallista CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanketta, joka saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta. Porin kaupunki toteuttaa vuosina 2016–2021 CIRCWASTE-hankekokonaisuudessa viittä osahanketta, joista Luuppi keskittyy ympäristökasvatukseen. 

 

Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.