100Digi

100Digi-hanke on Satakunnan lukioiden yhteishanke, jota Porin kaupunki koordinoi.

Hankkeen yleisenä tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti verkostohankkeen jäsenlukioiden digitalisaatiota. Hankkeen kirjatut tavoitteet jakautuvat neljän kehittämisalueen mukaisesti.

Tavoitteet

Infrastruktuuri

 • Opetuksen järjestäjän tarjoama henkilökohtainen opiskelulaite ja siihen liittyvät hankintamallit, osto-osaaminen, tukimallit jne.
 • Luokkateknologia ja siihen liittyminen omilla laitteilla (opettajat, opiskelijat – kustannustehokkuus+helppous)
 • Steam-välineiden määrän lisääminen ja käyttötuen tarjoaminen.

Osaaminen

 • Tunnistetaan puutteet henkilökunnan ja opiskelijoiden tvt-osaamisessa ja luodaan malli, jolla osaamisen kehittymistä voidaan tukea. Organisaatiotasolla pystytään seuraamaan osaamisen kehittymistä kartoitusten ja analytiikkatyökalujen avulla.
 • Tukimateriaalit osaamisen kehittämiseen sekä koulutusten kehittäminen
 • Lukiokoulutuksen digitalisaatioprosessia johdetaan, kehitetään ja arvioidaan suunnitelmallisena kokonaisuutena
 • Hankintaosaamisen kehittäminen (erityisesti sähköiset oppimateriaalit).

Sisällöt

 • Tuetaan pedagogisesti perusteltujen ja saavutettavien sähköisten oppimateriaalien käyttöönottoa ja yleistymistä.
 • Sähköisen oppimateriaalin hankinta- ja osto-osaaminen
 • Etsitään toimivia tapoja avoimen oppimateriaalin hankkimiseksi ja jakamiseksi (esim. kansallinen avoin oppimateriaalipankki AOE.fi, ViLLE jne).
 • Oppimateriaaleja käytetään valituissa oppimisympäristöissä ja näin pyritään pitämään opiskelijan ohjauksen käyttöliittymä mahdollisimman selkeänä ja vähän kuormittavana.

Palvelut

 • Opiskelijalaitteiden ylläpito- ja tukimallin kehittäminen. Taataan helposti lähestyttävä ja toimiva opiskelijatuki.
 • Yhden tunnuksen kirjautuminen kaikkii järjestelmiin, mpass/primus -kehittäminen.
 • Sähköinen työpöytä selkeyttämään käyttöä.
 • Sovelluskirjaston kokoaminen ja sen tietosuojasta varmistuminen.
 • Tiedolla johtaminen: oppimis- ja käyttäjäanalytiikka kehittämisen tueksi ja palvelujen, kuten ohjauksen tehostamiseksi.
 • Tietoturvallinen käyttöympäristö.

Hankkeen tiedot

Hankkeen toiminta-aika: 19.5.2021–31.12.2023

Koordinaattori: Konsta Kivistö

Yhteishankkeen jäsenet: Porin kaupunki, Rauman kaupunki, Ulvilan kaupunki, Euran kunta, Huittisten kaupunki, Kokemäen kaupunki, Kankaanpään kaupunki, Nakkilan kunta, Eurajoen kunta, Säkylän kunta, Pomarkun kunta sekä Harjavallan kaupunki 

Budjetti: 88 100 € 

Rahoittajat: Opetushallitus sekä yhteishankkeen jäsenet

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden yhteydessä käytettävä logo