Alkavat täydennyskoulutukset

Alkavat täydennyskoulutukset

Musiikkialan täydennyskoulutuslinjalla opiskelija täydentää oman osaamisen tietoja ja taitoja sekä niiden soveltamista omiin työtehtäviin. Opinnot ovat suunnattu musiikkialan ammattilaisille ja korkeakouluopiskelijoille, luokanopettajille ja varhaiskasvattajille, pitkään musiikkia harrastaneille sekä tapahtumatuotannon parissa työskenteleville. Täydennyskoulutus sisältää minimissään viiden osaamispisteen laajuisia opintokokonaisuuksia. AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS ON MAKSUTONTA.

 • Hakuaika: 1.11.2023 – 30.11.2023

  Ajankohta: 12.1.2024 – 31.5.2024

  Opetuspäivä: perjantai klo 15 – 18.

  Opettaja: Teemu Honkanen

  Opiskelijamäärä: maks. 10

   

  Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti kuoromusiikin ohjelmistoon sekä harjoitellaan kokoonpanon ja ohjelmiston johtamiseen soveltuvia harjoittamis- ja johtamistekniikoita. Opinnoissa pääpaino on kuoronjohdon perusteiden omaksumisessa sekä kokoonpanolle ja kohderyhmälle soveltuvan ohjelmiston valintaan perehtymisessä. Opinnot suoritetaan osallistumalla opetukseen sekä johtamalla kuoroa konsertissa (ammattiosaamisen näyttö).

  Koulutus on suunnattu musiikkia eri tavoin työssään hyödyntäville ammattilaisille, esim. kanttoreille, opettajille, sekä kaikille, jotka kokevat hyötyvänsä kuoronjohdon osaamisesta työssään. Koulutus on myös suunnattu kuoroharrastajille, joilla on halua johtaa kuoroa tai toimia esimerkiksi omassa kuorossa stemmavastaavana. Koulutukseen osallistuaksesi et tarvitse aiempaa kuoronjohtotaustaa, mutta koulutuksen suorittaminen edellyttää kykyä laulaa itse kurssille perustettavassa kapukuorossa. Kuorossa toimiminen edellyttää valmiuksia nuotinlukuun sekä kokemusta stemmalaulamisesta.

   

  Koulutuksessa:

  • Tutustut keskeiseen kuoro-ohjelmistoon
  • Harjoittelet kokoonpanon ja ohjelmiston johtamiseen soveltuvia harjoittamis- ja johtamistekniikoita
  • Seuraat muiden työskentelyä
  • Toteutat kuoron kanssa suunnittelemasi musiikkiesityksen

   

  Hakeutuminen: 

  1. Hakeudu koulutukseen täyttämällä hakulomake TÄSTÄ linkistä.
  2. Tee ja lähetä ennakkotehtävä.

  Ennakkotehtävä  – ”motivaatiokirje” (kaikille pakollinen)

  – Kerro ytimekkäästi omasta musiikillisesta taustastasi sekä miksi haluat hakeutua opintoihin?

  – ”Kirjeen” voi tehdä suoraan sähköpostikenttään tai liittää teksti- tai PDF-dokumenttina.

  – Lähetä tehtävä osoitteeseen: lauri.hakkinen@edupori.fi viimeistään 30.11.2023.

   

  Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, on kielitaitovaatimuksena vähintään A2.2. 

  Lisätietoja: Kielitaitotasot ja kokeet

   

  Valintaperusteet: 

  Hakijat valitaan ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Ennakkotehtävän lisäksi jokainen hakija haastatellaan viikolla 50. Haastattelussa käydään läpi hakijan ennakkotehtävä sekä kartoitetaan opintojen suorittamiseen liittyviä asioita. Jos hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen voidaan ottaa maksimissaan 10 opiskelijaa.

  Lisätietoja

  Lauri Häkkinen

  vs. koulutussuunnittelija

  044 701 5403
  lauri.hakkinen@edupori.fi

 • Musiikkitallenteen valmistaminen 15 osp.

  Hakuaika: 1.12.2023 – 7.1.2024

  Ajankohta: 17.1.2024 – 29.5.2024

  Opetuspäivä: keskiviikko klo 17.30-20.00

  Opettaja: Lauri Häkkinen

   

  Koulutuksessa perehdytään musiikkitallenteen valmistamisen suunnitteluun, äänityksen toteutukseen sekä jälkituotantoon, tavoitteet ja työympäristöt huomioon ottaen.

  Opetus toteutetaan Palmgren-konservatoriolla lähiopetuksena keskiviikkoisin klo 17:30-20:00 17.1.- 29.5.2024 välisenä aikana. Tutkinnon osa on suoritettu hyväksytysti, kun kaikki siihen liittyvät tehtävät on tehty ja opiskelija on osoittanut osaamisensa käytännön harjoittelussa sekä ammattiosaamisen näytössä.

  Kurssin sisältö: Musiikkitallenteen suunnittelu ja soveltuvat työmenetelmät, äänityslaitteiston osat ja niiden käyttäminen, signaalitien hallinta, digitaalisen audion perusteet, kuuntelun rakentaminen soittajille, akustiikan perusteet, mikrofonit, äänittäminen sekä päällekkäis äänitysten tekeminen, äänitteen editointi ja muokkaaminen, miksaamisen perusteet, tiedostojen hallinta ja eri julkaisuympäristöt.

  Hakeutuminen

  1. Hakeudu koulutukseen täyttämällä hakulomake tästä linkistä.  (siirryt toiseen palveluun)
  2.  Tee ja lähetä ennakkotehtävä.

  Ennakkotehtävä  – ”motivaatio kirje” (kaikille pakollinen)
  – Kerro ytimekkäästi musiikillisesta ja musiikkiteknologisesta toiminnastasi sekä miksi haluat hakeutua opintoihin?
  – ”Kirjeen” voi tehdä suoraan sähköpostikenttään tai liittää teksti- tai PDF-dokumenttina.
  – Lähetä tehtävä osoitteeseen: lauri.hakkinen@edupori.fi viimeistään 7.1.2024.
  Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, on kielitaitovaatimuksena vähintään A2.2.

  Lisätietoja: Kielitasot ja kokeet

   

  Valintaperusteet

  Hakijat valitaan ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella.
  Ennakkotehtävän lisäksi, jokainen hakija haastatellaan viikolla 2. Haastattelussa käydään läpi hakijan ennakkotehtävä sekä kartoitetaan opintojen suorittamiseen liittyviä asioita. Jos hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen valitaan maks. 10 opiskelijaa.

   

  Lisätietoja

  Lauri Häkkinen

  koulutussuunnittelija
  p. 044 701 5403
  lauri.hakkinen@edupori.fi