Erityismusiikkikasvatusta Palmgren-konservatoriossa

Palmgren-konservatoriossa erityismusiikkikasvatusta tarjotaan yksilöllisessä opetuksessa sekä ryhmissä. Ryhmät toimivat lukuvuonna 2024 – 2025 Tuulikellon koululla. Yksilöllistettyä soiton- ja laulunopetusta järjestetään Palmgren-konservatorion tiloissa osoitteessa Rautatienpuistokatu 7. 

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden soiton- ja laulunopetuksen tavoitteena tarjota välineitä itseilmaisuun sekä tukea tavoitteellista musiikinopiskelua oppilaan vahvuuksia ja voimavaroja hyödyntäen. Yksilöllistetyssä opetussuunnitelmassa huomioidaan oppilaan erityispiirteet ja mahdolliset rajoitteet. Yksilöllistetty opetussuunnitelma voidaan laatia tilanteessa, jossa oppilas on kouluopetuksessa erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen oppilas. 

Yksilölliseen opetukseen on mahdollista hakeutua musiikin taiteen perusopetuksen oppilashaussa TÄMÄN hakulomakkeen kautta. Kirjaa hakulomakkeen kohtaan “lisätietoja”, että hakeudut yksilöllistettyihin opintoihin. Kaikki hakijat kutsutaan hakuhaastatteluun, jossa kartoitetaan järjestettävän opetuksen tarpeet tarkemmin. Seuraavat haastattelut järjestetään elokuussa 2024. 

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus on musiikin taiteen perusopetusta. Yksilöllistäminen tehdään opetussuunitelman mukaisia opintoja yksilöllistäen. Opintoihin osallistuminen on maksullista. Voimassa oleva lukukausimaksujen hinnasto on TÄMÄN linkin takana.