Muskari

Vauvamuskari | Muskariryhmät | Soittoryhmät 

Musiikkileikkikoulu eli muskari on osa taiteen perusopetusta. Muskarissa voi harrastaa musiikkia jo noin kolmen kuukauden ikäisestä lähtien aina kahdeksaan ikävuoteen asti. Opetusta annetaan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti ja näin luodaan pohjaa lapsen mahdolliselle tulevalle musiikkiharrastukselle. Ennen kaikkea tavoitteena on tarjota lapselle musiikillisia elämyksiä sekä tukea kokonaisvaltaisesti lapsen kehitystä. Muskarin työtavat ovat monipuoliset: musiikin saloihin tutustutaan laulaen, leikkien, soittaen, musiikkia kuunnellen, musiikin mukana liikkuen, musiikkikuvataiteen keinoin sekä draamaa apuna käyttäen.  

Muskariryhmät

  • Vauvamuskari n. 3 kk- 3-vuotiaille omissa ikäryhmissään oman vanhemman kanssa 
  • Musiikkileikkiryhmät 3- 4- ja 5-vuotiaille 
  • Soittoryhmät 6-8-vuotiaille (mm. kantele, nokkahuilu, lyömäsoittimet, ukulele)
     

Kohti kouluikää

Tutustumme muskarissa vuosien varrella musiikin teorian ja säveltapailun alkeisiin, mikä luo hyvän pohjan lapsen mahdolliselle tulevaisuuden musiikkiharrastukselle Palmgren-konservatoriossa. Muskariharrastuksesta on myös ei-musiikillista hyötyä, sillä musiikkiharrastus tutkitusti kehittää kouluvalmiuksia, kuten kielellisiä kykyjä, kehittymistä ja tarkkaavuutta, hieno-ja karkeamotoriikkaa, kuulokykyjä, itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja.

Soittimiin tutustuminen

Vierailemme 6-vuotiaiden soittoryhmien kanssa konservatorion eri opettajien luokissa seuraamassa, millaista on ihka oikealla soittotunnilla. Vierailulla lapset saavat itse kokeilla esiteltävänä olevaa soitinta.Tutuksi tulevat lähes kaikki soittimet, joita talossamme voi opiskella; viulu, sello, lyömäsoittimet, kitara, huilu, kontrabasso, piano, tuuba, trumpetti ja muut vaskikumppanit.